BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Rynek venture capital w budżetowaniu kapitałowym projektów inwestycyjnych
Venture Capital Market in Projects' Capital Budgeting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 29-42, Rys., tab., bibliogr. poz. 18
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Budżetowanie, Venture capital
Accounting, Budgeting, Venture capital
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Podstawowym problemem w podejmowaniu długoterminowych decyzji związanych z planowaniem i realizacją projektów jest zapewnienie źródeł finansowania inwestycji. Im bardziej kapitałochłonny i innowacyjny jest projekt, tym pozyskanie i zbilansowanie źród^ finansowania z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi jest trudniejsze. Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystama formalnego i nieformalnego rynku wysokiego ryzyka w tworzeniu budżetu projektu inwestycyjnego. (fragment tekstu)

A crucial issue in project planning is to ensure financial sources to cover an investment costs. A way of project fUnding depends on a stage of its development Problems of financial structure composing and capital budgeting have been effected from a lach of sufficient jiinds at the beginning of project realization. Such lack, called Macmillan gap, has been more ofien fulfilled by yenture capital fitnds from informal (business angels) and format yenture capital markets. Activities of business angels and venture capital jimds, despite of some dissimilarities, are complementary to each other, like as progressive funding in various stages of project development, project links and co-investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Daszyńska - Źygadło K., Nowoczesne źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Prace Naukowe nr 974 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka", 1.1., Wrocław 2003.
 2. Fraczek M., Kim są Business Angels, Nasz Rynek Kapitałowy z 1 grudnia 2005 r., s. 2.
 3. Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie irmowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa 2006.
 4. Grzywacz J., Okońska A., Yenture capital a potrzeby kapitałowe malycli i średnich przedsiębiorstw. SGH, Warszawa 2005.
 5. Harrison R.T., Mason C.M., Yenture capital market complementarities: the links between business angels and yenture capital funds in the United Kingdom, Yenture Capital 3/2000.
 6. J. Freear. J.E Sohl., W. Wetzel, Angels on angels: Financing technology- based yentures - a historical perspectiye, Yenture Capital 4/2002
 7. Kutsuna K., Honjo Y., Start-up Financing and Post- Entry Performance: Eyidence fi-om Japan, Discussion Paper Series, Kobe Uniyersity, Kobe 2005, s. 2.
 8. Marszałek J., Wyzwania i nadzieje business angels w finansowaniu przedsiębiorstw w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora, MSP pod red. B. Mikdajczyk, Difin, Warszawa 2006.
 9. Mason C.M., Harrison R.T., Improvmg Access to Early Stage Yenture Capital in Regional Economies: A New Approach to Investment Readiness, Local Economy, 2004, Yol. 19, No. 2.
 10. Mason C.M., Informal sources of yenture Finance, Uniyersity of Strathclyde, Glasgow 2005.
 11. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Komplementamość i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital. Bank i Kredyt 3/2006, s 55.
 12. Frączek M., Kim są Business Angels, Nasz Rynek Kapitałowy z 1 grudnia 2005 r., s. 2.
 13. Sohl E. J., The early-stage eąuity market in the USA, Yenture Capital yol.l, No. 2., 1999.
 14. Sorheim R., Business Angels as facilitators for tother finance: an Explanatory study, Journal of Smali Business and Enterprise Deyelopment, yol. 12, No.2, 2005.
 15. Tarczyński W., Yenture capital w polskich przedsiębiorstwach - nowa forma inwestowania. Materiały konferencyjne lY Zachodniopomorskiego Fomm Finanse'99, Szczecin 1999.
 16. Yan Osnabrugge M., R.J. Robinson Angel inyesting: Matching Start-up Funds with Start-up Companies - The Guide for Entrepreneurs, Individual Inyestors and Yenture Capitahsts, The Jossey-bass Business &Management Series, 2000.
 17. Węcławski J., Luka kapitałowa w okresie między założeniem przedsiębiorstwa a wejściem funduszy yenture capital i możliwości jej finansowania. Zarządzenie finansami. Cele- organizacja- narzędzia, t .2. FRRw P, Uniwersytet Szczeciński, Warszawa 2001.
 18. Węcławski J., Yenture capital. Nowy instmment finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu