BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łagodzki Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach ekorozwoju
Functioning of Enterprises in Conditions of Eco Level - Headed Evolution
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 271-277, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Ekorozwój, Ekorozwój przedsiębiorstwa
Enterprises functioning in the market, Eco-development, Enterprise eco-development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad ekorozwoju. Przedstawiono również umiejscowienie koncepcji ekorozwoju firmy w strategii jej rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This article presents basie quesfions of functioning enterprise in conditions of sus­tainable development. The paper presents principles of accustoming sustainable development in enterprise on example environmental management and audit scheme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojarski W: Koncepcja badań nad zharmonizowanym rozwojem społeczno-gospodarczym z poszanowaniem przyrody, w: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody. Biuletyn Komitetu Ochrony Śro­dowiska PAN, Wrocław-Warszawa 1998.
  2. Bolesta-Kukułka K.: Zarządzanie firm. PWE, Warszawa 1997.
  3. Dubel K.: Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
  4. Engel H.W., Szydłowski M., Ociepa A.: Po prostu EMAS. Narodowa Fundacja Ochro­ny Środowiska 2004.
  5. Komorowski J.: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1997.
  6. Sachs I.: Globalne problemy ekorozwoju, w: Wdrażanie polityki ekorozwoju. Materiały konferencyjne, Kraków 1995.
  7. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE 2001.
  8. Wąsikiewicz-Rusnak U.: Koncepcja ekorozwoju w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w kontekście realizacji założeń projektu EMAS, w: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce. Materiały konferencyjne, AE Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu