BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hotova Renata (Ekonomicka fakulta VŠB-TU Ostrava), Pchalek Tomas
Tytuł
Regulacje podatkowe republiki czeskiej z punktu widzenia stosunków z krajami OECD ze szczególnym uwzględnieniem problemu cen transferowych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 171-182, Bibliogr. poz. 7
Słowa kluczowe
Podatki
Taxes
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
Praca poświęcona Jest znaczeniu członkostwa Republiki Czeskiej w OECD w sferze podatkowej oraz przyczynom i skutkom międzynarodowego podwójnego opodatkowania, spółkom ponadnarodowym i sposobom ich opodatkowania. Oprócz tego rozpatrujemy ceny transferowe w warunkach legislacyjnych Republiki Czeskiej oraz w wybranych państwach, zarówno z punktu widzenia OECD, jak i z punktu widzenia administracji podatkowej wybranych krajów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. ALEŚ Jan. Pfevodni ceny pro nadnśrodni a mnohonśrodni podniky pro lićely zdaneni. Danś, 1999, rocznik 7, nr 10, str. 7-8
  2. BELOHLAVEK Alexandr J. Infonnaćni povinnost a mezinśrodni spoluprśce na zńklade dohod o zamezeni dvojiho zdaneni. DHK Danovś a hospodśfska kartotćka, 5. rocznik, nr 21 rok 1997, str. 351 - 358. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstvi s.r.o.
  3. BELOHLAVEK Alexandr J. Zdańovśni spojenych podniku a sjednocovdni pfistupu finanćni sprśvy V rśmci EU prostfednictyim rozhodćiho fizeni. DHK Dańovś a hospodśfskś kartotćka, 8. rocznik, nr 17 rok 2000, str. 346 - 350. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstyi s.r.o.
  4. BELOHLAVEK Alexandr J. tlćiimost Hcenćnich smluv k tzv. prumyslov^ prśYum z dańoYĆho hlediska. DHK Dańovś a hospodśfskś kartotćka, 7. rocznik, NR 2 rok 1999, str. 20 23. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstyi s.r.o.
  5. HOUZICKA Josef Strategie Evropskć unie v otśzce zdańovśni spolećnosti. DHK Dańovś a Hospodśfskś Kartotćka, 10. rocznik, nr 4, rok 2002, str. 39 - 42. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstyi s.r.o.
  6. HRDINKOVA Milena. Spolećny systćm zdanśni pfi fiizich, rozdślenich, pfevodech majetku a yymźnśch podilu podle prśva ES. DHK Daiiovś a Hospodśfskś Kartotćka, 10. rocznik, nr 1, rok 2002, str. 1 - 7. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstW s.r.o.
  7. Zśkon NR 586/1992 Sb., o danich z pfijmu . Zśkon NR 366/1999 Z. z. o daniach z prijmov (czeska i słowacka ustawa o podatku dochodowym)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu