BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Teoria źródeł finansowania a budżetowanie kapitałowe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 183-192, Bibliogr. poz. 16
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Źródła finansowania
Budgeting, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budżetowanie kapitałowe jest procesem bardzo złożonym. Celem opracowania jest próba umiejscowienia teorii finansowania przedsiębiorstw w teorii budżetowania kapitałowego. W literaturze przedmiotu kwestia źródeł finansowania przedsiębiorstw i ich hierarchii jest podejmowana bardzo szeroko. W teorii finansów przedsiębiorstw wskazywano zarówno na wyższość źródeł wewnętrznych nad zewnętrznymi jak i odwrotnie. Na tym tle podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy możliwym jest jednoznaczne odniesienie teorii źródeł finansowania do definicji budżetowania kapitałowego?(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwal R.: Capital Budgeting Under Uncertainty. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs 1993
 2. Bierman Jr. H., Smith S. The capital budgeting decision, seyenth edition, Macmillan Publishing Company, 1988
 3. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 1996, tom 2
 4. Jensen M. C, Meckling W. M.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 1976, nr 3
 5. Limaby S.: Imestment Appraisal and Financing Decision, Chapman and Hall, London 1991
 6. Modigliani F., Miller M.H.: TTie Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Imestment American Economic Review 1958
 7. F. Modigliani, M. H. Miller: Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. American Economic Review 1963, nr 53
 8. Myers S.C: The Capital Stiucture Puzzle. Joumal of Finance, vol. 3, 1984
 9. Nawrot W.: Teorie finansowania firm i ich odniesienie do polskich przedsiębiorstw. Ekonomista nr 1/2007
 10. Pluta W.: Strategiczne zarządzanie finansami. Ekspert. Wrocław 1996
 11. Pluta W., Jajuga T.: Inwestycje. Capital Budgeting - budżetowanie kapitałowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995
 12. Pocock M.A, A.H Taylor: Financial Planning arui Control, Gower PubUshing Company Ltd., 1988
 13. Shapiro A. C: Modem Corporate Finance. McMillan Publishing Company, New York 1990
 14. Statements on Management Accounting, Management Accounting Terminology, The National Association of Accountants, Statement Nr 2, June 1, 1983
 15. Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów dłużnych w Polsce. pod red. A. Grat, P. Sobolewskiego. Narodowy Bank Polslci, Warszawa 2005
 16. Wyniki finansowe przedsiębiorstw w roku 1999 ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno - kredytowej w świetle badań ankietowych i danych GUS. NBP Departament Analiz i Diagnoz. Materiały i Studia, zeszyt nr 110, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu