BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Możliwości identyfikacji i pomiaru know how w rachunkowości
Know How - Possibility of Identification and Measurement in Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 301-308, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Know-how, Rachunkowość, Wiedza, Zasoby niematerialne
Know-how, Accounting, Knowledge, Intangible assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasoby niematerialne, które odgrywają coraz większą rolę w kreowaniu wartości, należą do jednych z trudniejszych kwestii współczesnej rachunkowości. Dotyczy to możliwości ich kategoryzowania jako aktywa, a co się z tym wiąże pomiaru za pomocą narzędzi rachunkowości. Przykładem takiego zasobu jest know how, który może być aktywowany w przypadku jego nabycia, natomiast stanowi tzw. "wartość ukrytą" w sytuacji, gdy zostanie wytworzony we własnym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Intangible assets, which play more and more important role in creating value, represent one of more difficult issues in present accounting. That includes a possibility to categorize them as assets, and what is related measurement with accounting tools. The example of such a resource is know how which can be activated at the moment of its purchase, but it constitutes "hidden value" in the case when it is created on its own (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dźwigała G.: Opodatkowanie know-how. "Przegląd podatkowy" nr 2, 2004.
  2. Golat R., Know-how. Status prawny i podatkowy. ODDK, Gdańsk 2007.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, t. I. SKwP, IASB, Warszawa, Londyn 2007.
  4. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r.
  5. Turyna J.: Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów US GAAP oraz MSSF. "Problemy rachunkowości" nr 2, 2005.
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.
  7. Walińska E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  8. Wojcieszko-Głuszko E.: Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawno-porównawczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wyna­lazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, nr 81, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu