BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Szacowanie zapotrzebowania na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa za pomocą planowania finansowego
Estimation of Additional Funds Needed to Finance Corporate Growth by Means of Financial Planning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 461-470, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Planowanie finansowe, Sprawozdanie finansowe
Source of financing, Financial planning, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - celem jest przedstawienie dwóch podejść do szacowania zapotrzebowania na źródła finansowania przedsiębiorstwa wynikające z jego rozwoju: podejście oparte na sporządzaniu sprawozdania finansowego pro forma oraz podejście oparte na syntetycznej formule. Przedmiotem prowadzonych badań są metody planowania finansowego. Metodyka badań - metodyka obejmuje wnioskowanie dedukcyjne i studium przypadku. Wyniki - wnioski wynikające z badań zawierają się w stwierdzeniu, że oba przedstawione podejścia są spójne i mogą być stosowane w celu oceny zapotrzebowania na finansowanie wspomagające rozwój przedsiębiorstwa. Oryginalność/Wartość - w artykule wyjaśniono procedurę planowania finansowego ukierunkowanego na szacowanie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na dodatkowe źródła finansowania i dokonano konfrontacji dwóch metod na tym samym przykładzie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article is to present two approaches for additional funds needed in a company to finance its growth: based on the preparation of the pro forma financial statements, and the approach based on synthetic formula. The subject of the study are the methods of financial planning. Methodology - the methodology adopted in the paper includes deductive reasoning and case study approach. Findings - conclusions from the study include the finding that the two presented approaches are consistent and can be used to assess the need for additional funding needed to support the growth of the company. Originality/value - the paper explains the process of financial planning aimed at estimating the additional sources of financing the company growth and the two methods were by means of the same example. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Daves P.R. (2010), Intermediate Financial Management, South-Western Cengage Learning, Mason.
  2. Daves P.R., Ehrhardt M.C., Shrieves R.E. (2004), Corporate Valuation: A Guide for Managers and Investors, South-Western Cengage Learning, Mason.
  3. Nita B. (2011), The use of market value added in performance evaluation of investment centers, "Research Papers of Wroclaw University of Economics" No.177.
  4. Nita B. (2012), Two Approaches to External Financing Needs Estimation in Financial Planning, "Research Papers of Wroclaw University of Economics" No. 263.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu