BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sprawozdawczość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
Management Reporting in Corporate Information System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 343-352, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość, Zarządzanie, System informacyjny przedsiębiorstwa
Reporting, Management, Information system of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy wewnętrznej sprawozdawczości prowadzonej dla potrzeb osób podejmujących decyzje. W pierwszej części omówiono zwięźle istotę sprawozdawczo­ści zarządczej i wyjaśniono jej miejsce w systemie informacyjnym całej organizacji. W drugiej części opracowania zaproponowano ogólną strukturę sprawozdawczości zarząd­czej, wskazując na obieg informacji, zakres i organizację raportowania. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the internal reporting for the needs of decision makers. In the first part of the article the essence of managerial reporting was depicted very briefly and the place of this kind of reporting in the information system of an organization was explained. In the second part the general structure of management reporting was proposed including the circulation of managerial information, the scope and the organiza­tion of reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Axon D.A.J.: Best Practices in Planning and Management Reporting. John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 2. Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz. LexisNexis, Warszawa 2005.
 3. Horvath P.: Controlling. Yerlag Franz Yahlen, Miinchen 1990.
 4. Kardasz A., Szczerbiński A.: Monitorowanie działalności ośrodków odpowiedzialności, w: Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2001.
 5. Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007.International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 7. 0liver L.: Designing Strategie Cost Systems. John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 8. Sawicki K.: Krótkookresowe sprawozdania finansowe na potrzeby controllingu. Prace Naukowe nr 868, AE Wrocław 2000.
 9. System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, red. M. Sierpińska, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.
 10. Swiderska G.K.: Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgo­wych w Polsce, Warszawa 2007.
 11. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości (DzU nr 76 z 2002, poz. 694).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu