BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudła Janusz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zyski zagrożone jako metoda oceny wymaganej rentowności kapitału w średnich przedsiębiorstwach
Earning at Risk as a Mean to Reyaluation of Demanded Roe in Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 91-102, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zysk, Rentowność kapitału własnego
Enterprises, Profit, Return on equity (ROE)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu określenia wymaganej rentowności w przedsiębiorstwach średniej wielkości, ze szczególnym uwzględnieniem ponoszonego ryzyka. Dla¬tego zastosowana została metoda zysków zagrożonych (earnings at risk - EaR) do danych finansowych przedsiębiorstw średniej wielkości z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W dwu¬stopniowej procedurze oszacowane zostały /3-ty spółek, przy wykorzystaniu ogólnego modelu kształtowania stóp zwrotu z akcji i współczynników zmienności zysków oraz przychodów ze sprzedaży za 2006 rok. Pozwoliło to na wyliczenie średniookresowego wymaganego poziomu rentowności i rentowności zagrożonej. Wielkości te mogą być wykorzystane do ustalenia celów operacyjnych dla za¬rządów oraz oszacowania ryzyka utrzymania zysków jakie osiąga dane przedsiębiorstwo. Wyniki analizy wskazują, że zmienność zysków nie wpływa na wymaganą rentowność a tylko w ograniczonym stopniu wpływa na nią zmienność przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie rezultaty okazały się bardzo wrażliwe na wybór indeksu giełdowego, mierzącego zwrot uzyskiwany na rynku. Prawdopodobnie jest to efekt silnej segmentacji rynku jaka nastąpiła w 2006 roku i dotknęła małe oraz średnie spółki giełdowe. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present Iramework for evaluating expected retum on equity in medium enterprises with special attention to risk consideration. Particularly, we focus on the imple-mentations of eamings at risk (EaR) applied to medium-size enterprises from Warsaw Stock Exchan-ge. Dur econometric model evaluates in two-step procedurę the /3-s values using generał model of mar¬ket retums from 2006 and coefficients of yariation calculated on gains and reyenues respectiyely.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Best P.: Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
  2. Cable J., Holland K.: Modelling normal returns in event studies: a model-selection approach and pilot study. "The Joumal of Finance", 1999, t. 5.
  3. Dane firaiy Credit Suisse o rentowności inwestycji w ostatnich 10 latach http://pl.cseim.com/pl/performance/figures.asp?TopicID=756.
  4. Dane o notowaniach spółek giełdowych z serwisu Money.pl http://www.money.pl/gielda/archiwum/ spolki/.
  5. Matten C: Zarządzanie kapitałem bankowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  6. Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  7. Wyniki finansowe spółek giełdowych, wersja 15.40 - grudzień 2007, serwis Notoria
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu