BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majowska Magdalena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
W kierunku definiowania efektywności organizacyjnej
Towards Defining Organizationał Performance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 115-125, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Organizacja
Effectiveness, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie coraz większego znaczenia nabiera problem efektywności na poziomie organizacji, analizowany pod kątem tworzenia wartości. W ślad za tym rodzą się wątpliwości dotyczące nie tylko istoty efektywności organizacji, ale również tego, jak mierzyć efektywność organizacyjną w sposób właściwy? Artykuł poświęcony jest ustaleniu możliwych podejść do definiowania efektywności, jak również określeniu roli, jaką ona odgrywa w prowadzonych badaniach empirycznych. Prezentowany jest przegląd badań nad zależnością pomiędzy efektywnością a wynagrodzeniami, tym bardziej, że problematyka wynagrodzeń stanowi przedmiot zarówno naukowego zainteresowania jak i praktycznego zastosowania.(abstrakt oryginalny)

Currently the problem of organizationał performance anałyzed from the perspective of vałue creation gets more importance with time. As a result some doubts appeared as to both the essence of organizationał performance and a proper performance measurement. This articłe focuses on possible approaches to define organizationał performance and its role in empirical research being carried out. Moreover, this study presents literaturę review on research conceming the relationship between compensation and firm performance, as the problem of compensation is the subject of both academic in-terest and practicał appłication.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkema H.G., Gomez-Mejia L.R.: Managerial compensation and firm performance: A generał research framework. "Academy of Management Journal" 1998, nr 41.
 2. Barnard C: The Functions of the executive. Harvard University Press, Cambridge, MA 1938.
 3. Bass K.E., Simerly R.L., Li M.: The effects of CEO compensation on corporate economic performance and corporate social performance. "Academy of Management Proceedings" 1997.
 4. Bedeian A.G., Zammuto R.F.: Organizations: Theory and design. Dryden Press, Hinsdale, IL 1991.
 5. Bloom M.: The performance effects of pay dispersion on individuals and organizations. "Academy of Management Journal" 1999, nr 42.
 6. Bloom M., Milkovich G.: Relationship among risk, incentive pay, and organizational performance..AcademyofManagement Joamal" 1998, ru-41.
 7. Boyd B., Salamin A.: Strategie reward systems: A contingency model of pay system design. "Strategie Management Journal" 2001, nr 2.
 8. Brown M., Sturman M., Simmering M.: Compensation policy and organizationał performance: the ejficiency, operational, and financial implications of pay levels and pay structure. "Academy of Management Joumal" 2003, 46.
 9. Campbell J.P.: Modeling the prediction problem in industrial and organizational psychology. W: Handbook of Industrial and Organizational Psychology, vol. 2 (Second Edition). Red. M.D. Dunnette, L.M. Hough. Consulting Psychologist Press, Palo Alto, CA 1990.
 10. Campbell J.P., Dunnette M.D., Lawler E.E., Weick K.E.: Managerial behavior, performance and effectiveness. McGraw-Hill, New York 1970.
 11. Carpenter M.A., Sanders WM.G.: Top management team compensation: The missing link between CEO pay and firm performance? "Strategie Management Joumal" 2002, nr 23.
 12. Cooper A.C., Gimeno-Gascon F.J., Woo C.Y.: Initial human capital as predictors of new venture performance. "Joumal of Business Yenturing" 1994, nr 9.
 13. Eccles R.G.: The performance measurement manifesto. W: The Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance: 1998.
 14. Ehrenberg R.G., Milkovich G.T.: Compensation and firm performance. W: M. Kleiner: Human resources and the performance ofthe firm. Industrial Relations Research Association, Madison, WI 1987.
 15. Finkelstein S., Hambrick D.C.: Chief Executive compensation: A study of the intersection of markets and political processes. "Strategie Management Joumal" 1989, nr 10.
 16. Finkelstein S., Hambrick D.C.: Chief Executive compensation: A synthesis and reconciliation. "Strategie Management Joumal" 1988, nr 9.
 17. Gerhart B., Milkovich G.T.: Organizational differences in managerial compensation and financial performance. "Academy of Management Joumal" 1990, nr 13.
 18. Gomez-Mejia L.R.: Structure and process of dirersification, compensation strategy. and firm performance. Strategie Management Joumal" 1992, nr 13.
 19. Gomez-Mejia L.R., Wiseman R.M.: Reframing executive compensation: An assessment and outlook. "Joumal of Management" 1997, nr 23.
 20. Hoy F., van Fleet D., Yatley M.: Comparative organizational efjfectiveness research leadind to intervention strategy. "Joumal of Management Studies" 1984, nr 21.
 21. Ireland R.D., Kurako D.F., Covin J.G.: Antecedents, elements, and conseąuences of corporate entre-preneurship strategy. "Academy of Management Best Conference Paper" 2003, ENT: LI.
 22. Jensen M., Murphy K.J.: Performance pay and top management incentives. "Joumal of Political Economy" 1990, nr 98.
 23. Kapłan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników: Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2001.
 24. Kerr J.L., Bettis R.A.: Boards of directors, top management compensation, and sharehołder retums. "Academy of Management Joumal" 1987, nr 30.
 25. Marler J.H., Milkovich G.T., Yanadori Y: Organization-wide broad based incentives: Rationał theory and evidence. "Academy of Management Proceedings" 2002 HR.
 26. Montemayor E.F.: Congruence between pay policy and competitive strategy in high-performing firms. "Joumal of Management" 1996, nr 22.
 27. Rajagopalan N.: Strategie orientation, incentive płan adoptions, and firm performance: Evidence from electric utility firms. "Strategie Management Joumal" 1996, nr 18.
 28. Werner S., Ward S.G.: Recent compensation research: An eclectic review. "Human Resource Management Review" 2004, nr 14.
 29. Wilderom C.P.M,, Glunk U., Masłowski R.: Organizational culture as apredictor of organizational performance. W: Organizational Culture & Climate. Red. N.M. Ashkanasy, C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson. Thousand Oaks, Sage Publications, Inc., London 2000.
 30. Zając E.L.: CEO selection, succession, compensation and firm performance: A theoretical integration and empirical analysis. "Strategie Management Joumal" 1990, nr 11(3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu