BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kirov Nikolay (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Walec Dominika (Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w Krakowie)
Tytuł
Możliwości finansowania z funduszy unijnych : współpracy, badań, szkoleń i studiów
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 1, s. 115-126, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenia, Szkolnictwo wyższe, Fundusze unijne, Finansowanie szkolnictwa
Training, Higher education, EU funds, Financing of education
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej polskiego sektora B+R poprzez przedstawienie i systematyzację możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych, współpracy naukowej oraz kształcenia kadry ze środków oferowanych dla podmiotów tego sektora w ramach Programów Operacyjnych Unii Europejskiej. Oprócz prezentacji oferowanych typów wsparcia w ostatniej części niniejszego opracowania zawarto opis projektu Zarządzanie Projektem Badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki, ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, złożonego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt, z uwagi na rozbudowane partnerstwo instytucji go współtworzących, stanowi interesujący przykład nie tylko współpracy pomiędzy podmiotami, ale również możliwości bezpośredniego i pośredniego pozyskania wsparcia na działania związane z kształceniem kadr sektora B+R. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. KPMG, Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce, 2009, www.kpmg.pl/index.thtml/pl/library/raporty/index.html?cid=52616e646f6d4956eb89956b1ed64ccf04746225d0e56c06
 2. MNiSW, Budujemy na wiedzy. Reforma nauki dla rozwoju Polski, 2008. Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Uszcze¬gółowienie R PO), Toruń, grudzień 2009.
 3. Szczegółowy opis osi priorytetowej "Przedsiębiorczość" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Olsztyn, październik 2009.
 4. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Uszczegółowienie programu, Lublin, grudzień 2009.
 5. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź, 16 grudnia 2009.
 6. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Opole, październik 2009.
 7. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Warszawa, 30 grudnia 2009.
 8. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007- 2013, Warszawa, 1 czerwca 2009.
 9. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD), wrzesień 2009.
 10. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM), Warszawa, styczeń 2010.
 11. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, wrzesień 2009.
 12. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Białystok, listopad 2009.
 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice, grudzień 2009.
 14. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Kielce 2009.
 15. Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Szczegółowy opis osi priorytetowych", Zielona Góra, wrzesień 2009.
 16. Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Kraków, 29 lipca 2009.
 17. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk, grudzień 2009.
 18. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Szczecin, Grudzień 2009.
 19. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Poznań, styczeń 2010.
 20. Wniosek o dofinansowanie projektu Zarządzanie Projektem Badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki, złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 września 2009 roku. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu