BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkrut Monika (Uniwersytet Szczeciński), Rozkrut Dominik (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finanse przedsiębiorstw w badaniach statystyki publicznej
Financial Results of Enterprises in Statistical Program ' of Polish Statistical Seryices
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 211-222, rys.,tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Badania statystyczne
Enterprise finance, Statistical surveys
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ramach badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej prowadzone są badania przedsiębiorstw, m.in. w zakresie przychodów i kosztów, wyników działalności gospodarczej, składników aktywów obrotowych, źródeł finansowania majątku, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, czy też nakładów na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych, oceny potencjalnej zdolności kredytowej. W artykule zestawiono i poddano analizie szeregi czasowe wybranych relacji ekonomicznych i wskaźników struktury podmiotów gospodarczych z województwa zachodniopomorskiego o liczbie pracujących powyżej 49 osób.(abstrakt oryginalny)

Within the framework of Polish statistical program enterprises are surveyed and data is col- lected on revenues, costs, financial resuhs, assets, liabilities, taxes, inyestments outlays on fixed as- sets, intangibles, creditworthiness and other variables. The paper lists and shortly presents existing surveys, and provides some illustrative results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn statystyczny. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003-2008
 2. Biuletyny statystyczne województw. Urzędy Statystyczne, 2003-2008.
 3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Łuniewska M.: Ekonometria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. .
 7. Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 8. Sierpińska M., Jachna T: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych. Wydawnictwo Nauko- we PWN, Warszawa 2007.
 9. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 11. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metod ilościowe. Vol. I. Placet, Warszawa 1997.
 12. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2007. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 13. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2005-2007. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2008.
 14. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2004. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2005.
 15. Waśniewski T., Skoczylas W.: Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. "Rachunkowość", nr 6, 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu