BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Budżetowanie kosztów za pomocą Time-Driven ABC
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 379-392, Tab., bibliogr. poz. 5
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Koszty, Budżetowanie
Accounting, Costs, Budgeting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla obliczenia kosztów zasobów wykorzystanych przez działania, generowane przez poszczególne obiekty kosztów podane zostały formuły macierzowe. Są one swoistymi algorytmami, czyli instrukcjami, podającymi kolejność wykonania kroków, niezbędnych w celu obliczenia kosztów zasobów wykorzystanych przez poszczególne obiekty kosztów za pomocą procedury jednoetapowej. Do posłużenia się nimi w budżetowaniu, aby otrzymać na wyjściu poszukiwaną wielkość kosztów zasobów wykorzystanych, należy na wejściu dysponować następującymi, charakterystycznymi dla Time-Driven ABC danymi: kosztem zasobów wykorzystanych na jednostkę praktycznego zasobu czasu pracy, elementami macierzy przekątnej działań, generowanych przez dany obiekt kosztów oraz w zależności od tego, czy proces jest złożony, czy nie odpowiednio elementami albo macierzy, albo wektora kolumnowego współczynników pracochłonności działań. W przykładzie określono te składniki formuł dla centrum dystrybucyjnego, obliczono koszty zasobów wykorzystanych przez działania, generowane przez obiekty kosztów i koszt zasobów niewykorzystanych. Popyt na zasoby w miesiącu objętym budżetowaniem okazał się niższy od zasobów dostarczonych i tym samym budżet jest wykonalny. Koszt niewykorzystanej zdolności produkcyjnej określił możliwości rozwoju działalności centrum bez dodatkowych nakładów lub granice oszczędności kosztów. (abstrakt oryginalny)

The mathx formulae were used to calculate the costs of resources used by activities, generated by the particular cost object They are the specific algorithms i.e. the instructions giving the steps exeeution order necessary to calculate the costs of resources used by the particular cost objects by means of the one stage procedurę. To receiye a searched level of the budgeted costs of resources used as an output the following characteristic of Time-Driven ABC data are reąuired as an input: the cost of resources supplied per time unit ofpracłical capacity, the elements of diagonal matrix of activities generated by the particular cost object (given, individual) and depending on whether process is complex or not the elements of matrix or column vector of the unit times of activities respectively. In the distribution centrę example these elements of the formulae were determined and the costs of resources used by activities generated by the costs objects and the cost of unused capacity were calculated. The resources demand in budgeted month was lower than the resources supplied and thus the budget is workable (feasible). The cost of unused capacity determined the possibilities of centrę expansion without additional inyestments in capacity or the limits of the cost savings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dłubak M., Rachunek kosztów działań bazujący na czasie - (r) ewolucja, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2005, nr 5.
  2. Kaplan RS., Anderson S.R., Time-Driven Activity-Based Costing, ,Jłarvard Business Review", November 2004 ,No. 11,.
  3. Karmańska A, Rozdział XI Rachunek kosztów działań w świetle Systemu Informacji Monitorowania Dokonań (SIMD), w: Karmańska A. (red. nauk.). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
  4. Mielcarek J., Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC, Wydawnictwo Target, Poznań 2007.
  5. Przytuła A., Jakie są zalety i wady nowego podejścia do rachunku kosztów działań Time Driven Activity-Based Costing, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2005, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu