BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie metod portfelowych w strategicznej rachunkowości zarządczej
The Usage of Portfolio Methods in Strategie Management Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 401-416, Rys., tab., bibliogr. poz. 12
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Strategia finansowa
Accounting, Management accounting, Financial strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje możliwości zastosowania metod portfelowych w warunkach strategicznej rachunkowości zarządczej. W szczególności podejmowana jest problematyka wykorzystania informacji pochodzących z systemu rachunkowości w powiązaniu z tymi metodami. Opisano w nim wiele podejść analitycznych, takich jak macierz BCG, macierz atrakcyjność rynku-pozycja konkurencyjna a także macierz opłacalności prowadzeni działalności gospodarczej W opracowaniu uwzględniono zalety i ograniczenia każdej metody, ukazując przy tym ich przydatność oraz warunki stosowania. (abstrakt oryginalny)

The paper indicates the possibilities of portfolio methods' implementation under the jramework of strategie management accounting. In particular the article deals with the usage of accounting information in correspondence with portfolio methods. Yarious analyttcal approaches were depicted, such as Boston Consulting Group Matrix, industry attractiveness versus corporate competitive position matrix and proftability matrix. The paper also describes advantages and limitations of each method shawing clearly its potential arui conditions of work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 1993.
 2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 3. Hax A.C., Majluf N.S., The Strategy Concept and Process, Prentice Hall 1996.
 4. Morin R.A., Jarrell S.L., Drivmg Sharehołder Yalue: Yalue-Building Technigues for Creating Sharehołder Wealth, McGraw-Hill 2001.
 5. Nita B., Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, w: Strategiczne zarządzanie kosztami, pod red. E. Nowaka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 6. Nita B., Budżetowanie w warunkach konkurencji, w. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, pod red. W. Krawczyka, PTE, Kraków 2005.
 7. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 8. Piosik P., Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Shank J.K., Govindarajan V., Strategie Cost Management The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.
 10. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2002.
 11. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamokć, PWE, Warszawa 2001.
 12. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu