BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Edward (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Model ekonometryczny jako instrument planowania i kontroli kosztów
Econometric Model as Instrument of Cost Planning and Control
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 417-422, Bibliogr. poz. 3
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Koszty, Planowanie budżetowe, Ekonometria
Accounting, Costs, Budget planning, Econometrics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony problematyce budżetowania kosztów działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono możliwość wykorzystania w budżetowaniu modelu ekonometrycznego opisującego zależność poziomu kosztów od wielkości produkcji i czynników ukazujących warunki pracy przedsiębiorstwa. Model stanowi instrument ustalenia kosztów planowanych w budżecie przy uwzględnieniu uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa. Odchylenia rzeczywistego poziomu kosztów od wartości wyznaczonych z modelu są podstawą kontroli budżetowej kosztów. (abstrakt oryginalny)

The article treats of the problems of the cost budgeting including cost planning and cost contro! The possibility of the usage of the econometric model in the cost budgeting was presented. The model describes the dependence of the cost level on the production volume and the factors that show the company work conditions. The model eąuation is the instrument of the assignment of the planned costs in the budget with the company work condition included. The variances of the real costs from the values assigned on the basis of the model are the base for the cost budget control .(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Hozer J., Mikroekonometria, PWE, Warszawa 1993.
  2. Nowak E., Analiza kosztów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1994.
  3. Pawłowski Z., Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, PWN, Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu