BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Waldemar (Gdańska Wyższa Szkoła Administracji)
Tytuł
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na sektor mśp w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 443-452, Rys., bibliogr. poz. 14
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Foreign investment, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie Jest próbą analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Sektor MŚP w Polsce stanowi ponad 99% ogólnej liczby przedsiębiorstw i pełni ważną rolę w gospodarce, wpływając na tak istotne kwestie Jak: wzrost gospodarczy, konkurencyjność, zmiany struktury gospodarczej i wielkość bezrobocia. Jednak w Polsce wciąż barierą rozwoju i poprawy efektywności tego sektora Jest brak środków finansowych na modernizację i ich rozwój. Dlatego też wiele polskich firm szuka różnych możliwości rozwoju, m.in. poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne. (abstrakt oryginalny)

This study is a trial analysis of the effect of direct foreign investment (DFI) on smali and medium enterprises (SME) in Poland. The SME sector makes up over 99% of total business, arui plays an important role in the economy, influencing such essential factors as: economic growth, competitiveness, change in economic structure, and unemployment rate. However, in Poland, there is still a barrier to the dewlopment and improvement of the effectiveness of this sector, due to a lack of funds allocated to its modernisation and development This is also a reason why many Polish companies are looking for altemative expansion methods, including, among others, direct foreign investment (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar E., BIZ w obszarach słabo rozwiniętych, PWN, Warszawa, 2001.
 2. Garlińska G., Nie stracić szansy, "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 18.
 3. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, UMK, Toruń 2004.
 4. Michałków I., Kapitał zagraniczny - wyzwania i szanse, WSE, Warszawa 2004.
 5. Polak E., Polak W., Motywy angażowania kapitiłu przez podmioty zagraniczne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Szanse rozwoju regionu gdańskiego w warunkach konkurencyjności, PTE, Gdańsk 2000.
 6. Polak W., Determinanty napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w okresie transformacji, Zeszyty Naukowe nr 43, AM, Gdynia 2002.
 7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2003, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa 2004.
 8. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 9. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, UG, Gdańsk 2002.
 10. http://paiz.gov,pl./.
 11. http;//parp.gov.pl/.
 12. http://www.centurmwiedzy.edu.pl/.
 13. http://www.egospodarka.pl/.
 14. http://www.rzeczpospolita.pl/tematy/case-seminarium/2002/ref-wprow.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu