BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta (Wyższa Szkoła Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach)
Tytuł
"Rachunkowość dla środowiska" - identyfikacja problemów badawczych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 495-506, Tab., bibliogr. poz. 20
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Edukacja
Accounting, Education
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Pojawiające się od lat 80. XX wieku przede wszystkim w literaturze, ale również w praktyce rachunkowości jednostek gospodarczych, koncepcje zmierzające do budowy modelu rachunkowości, który tworzyłby prawdziwy i rzetelny obraz dynamicznej relacji (interakcji) gospodarki - przedsiębiorstwa i środowiska, stanowią jeden z elementów rozwoju rachunkowości. Rozważania na temat koncepcji "rachunkowości dla środowiska" mają na celu wskazanie ważnych zagadnień, których systematyczne rozwiązywanie jest możliwe w ramach jednego systemu rachunkowości przez wartościowy pomiar ekonomiczny, dokonywany przy zastosowaniu określonych metod, zasad i procedur fitnkcjonowania. Współczesne problemy badawcze w tej dziedzinie można zidentyfikować i usystematyzować według trzech płaszczyzn rachunkowości: teorii, praktyki i polityki, a także według kierunków problemów badawczych: merytorycznych, ewidencyjnych i technicznych. "Rachunkowość dla środowiska" stanowi system informacyjno-kontrolny oparty na przepisach ustawy o rachunkowości i rozwiązaniach indywidualnych dla zarządzania jednostką gospodarczą, którego przedmiotem jest interakcja "gospodarka - środowisko", a rezultatem ujawnienie finansowych i niefinansowych aspektów ochrony środowiska w ujęciu mikroekonomicznym. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W., Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów, "Problemy ekologii" 2000, nr 1.
 2. Adamczyk W., Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.
 3. Borys G., Bilans ekologiczny Jako instrument eko-controllingu [W:] Budżetowanie kosztów i przychodów, tom II - Komunikaty (materiały konferencyjne). Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 4. Burzym E., Rola i fiinkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1990, nr 16.
 5. Evanston L., American Accounting Association, A Statement of Basic Accounting Theory, AAA, 1966.
 6. Famielec J., Stępień M., Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 7. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 8. Famielec J., System wskaźników controllingu ekologicznego przedsiębiorstwa, "Ekonomia i Środowisko" 2004, nr 1(25).
 9. Janikowski R., Maksymalizacja ekoefektywności celem nowoczesnego przedsiębiorstwa [w:] Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie, pod red. T. Pindóra, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturahiych, Biafystok 2005.
 10. Marcinkowska M., Wpływ przedsiębiorstw na środowisko naturalne - co pokazać w systemie rachunkowości?. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1999, nr 50.
 11. Nowak W.A., Kalkulacja cyklu życia produktu [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, pod red. W. Krawczyka, AGH w Krakowie, Kraków 1996.
 12. Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Stępień M., Prośrodowiskowa orientacja rozwoju rachunkowości [w:] Rachunkowość w zarządzaniu Jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2006.
 14. Stępień M., Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2003, nr 633.
 15. Stępień M., Wykorzystanie rachunkowości Jako systemu informacyjno-kontrolnego w procesie wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie [w:] Proces wdrażania rozwoju, zrównoważonego w przedsiębiorstwie, pod red. T. Pindóra, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturahiych, Białystok 2005.
 16. Stępień M., Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej [w:] Polska Szkoła Rachunkowości, pod red. M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, SGH w Warszawie, Warszawa 2004,
 17. Surdykowska S,T,, Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1999.
 18. Szadziewska A., Rachunkowość środowiskowa w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, pod red. Z. Messnera, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 19. Świechowska A., Auditing ekologiczny kompleksowym narzędziem zarządzania i kontroh zewnętrznej działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1995, nr 456.
 20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu