BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wycena wartości firmy według polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych
Valuation of Goodwill - Polish and International Solutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 389-399, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Wycena wartości przedsiębiorstwa, Szacowanie wartości
Valuation of the company, Value estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień dotyczących wyceny wartości firmy zarówno na moment jej powstania, jak i na dzień bilansowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w MSSF nr 3 "Połączenia jednostek gospodarczych" oraz omówienie proce­dury ustalania wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy według zasad określonych w MSR nr 36 "Utrata wartości aktywów". W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę, początkową oraz bilansową wycenę wartości firmy powstałej w procesie łączenia się jednostek gospodar­czych. Dokonano prezentacji procedury szacowania wartości odzyskiwalnej oraz bilan­sowego ujęcia i wpływu odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości na war­tość firmy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the valuation of goodwill. This paper describes the process of valuation of goodwill according to polish law and International Financial Reporting Standards. The article has been divided into five parts preceded by an introduction and followed by conclusions. In the individual parts describe such problems as: - Naturę of goodwill, - Valuation of goodwill at the beginning of the process of combinations, - Valuation of goodwill at the end of year, - Estimation of recoverable amount, - Charge-off the goodwill. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, t. 1, International Accounting Standards Board, SKwP, Warszawa 2007.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu