BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiewlicz Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Malinowska Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena właściwości przeciwutleniających długołańcuchowych estrów kwasów fenolowych w oleju z pestek winogron
Evaluation of Antioxidant Properties of Long - Chain Alkyl Esters of Phenolic Acids on Grape Seeds Oil
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 244, s. 47-60, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Żywność, Badanie żywności, Tłuszcze jadalne, Badania towaroznawcze, Oleje roślinne
Food commodities, Food, Food research, Edible fats, Commodity research, Vegetable oils
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nienasycone kwasy tłuszczowe są ważnymi składnikami żywności i preparatów kosmetycznych. Związki te w istotny sposób wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz pełnią pozytywną rolę w zapobieganiu wielu schorzeniom. Niestety, nienasycone kwasy tłuszczowe są szczególnie podatne na procesy utleniania, które mogą być przyczyną znacznego pogorszenia jakości produktów. Długołańcuchowe estry kwasów fenolowych, dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym, mogą skutecznie chronić frakcję tłuszczową przed niekorzystnymi zmianami. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości przeciwutleniających długołańcuchowych estrów kwasów fenolowych w próbkach oleju z pestek winogron. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono wartości współczynnika ochronnego dla próbek oleju zawierających dodatek estrów kwasów fenolowych oraz BHT. Uzyskane wyniki wskazują, że długołańcuchowe estry kwasów fenolowych mogą być wykorzystywane jako przeciwutleniacze w żywności i preparatach kosmetycznych. (abstrakt oryginalny)

The unsaturated fatty acids are very important components of food and cosmetic products. These compounds play a significant role in the proper functioning of the human organism and prevent against many diseases. Unfortunately, unsaturated fatty acids are particularly liable to the oxidation process which could induce deterioration of product quality. The long - chain alkyl esters of phenolic acids could act as antioxidants and protect unsaturated fatty acids against undesirable changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achramowicz, K., Szary-Swost, K., 2005, Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 44, nr 3, s. 23-35.
 2. Andjelkovic, M., Van Camp, J., De Meulenaer, B., Depaemelaere, G., Socaciu. C., Verloo, M., Verhe R., 2006, Jron-chelation Properties of Phenolic A cids Bearing Catechol and Galloyl Groups, Food Chemistry, vol. 98, no.l, s. 23-31.
 3. Aruoma, O.I., 1999, Free Radicals, Antioxidants and International Nutrition, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, no. 8, s. 53-63.
 4. Bartnikowska, E., 2008, Fizjologiczne działania polienowych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3, Tłuszcze Jadalne, vol. 43, nr 1-2, s. 10-14.
 5. Bera, D., Lahiri, D., Nag, A., 2006, Studies on a Natural Antioxidant for Stabilization of Edible Oil and Comparison with Synthetic Antioxidants, Journal of Food Engineering, vol. 74, s. 542-545.
 6. Bojanowicz, H., Woźniak, B., 2008, Wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ich wpływ na skórę, Problemy Higieny i Epidemiologii, vol. 89, nr 4, s. 471-475.
 7. Codex Alimentarius, 2001, Codex Standard for Named Vegetable Oils CX-STAN 210-1999, vol. 8.
 8. Coupland, J., McClements, D.J., 1996, Lipid Oxidation in Food Emulsions, Trends in Food Science & Technology, vol. 7, no. 3, s. 83-91.
 9. Fiuza, S.M., Gomes, C., Teixeira, L.J., Girao da Cruz, M.T., Cordeiro, M.N.D., Milhazes, S.N., Borges, F., Marques, M.P.M., 2004, Phenolic Acid Derivatives with Potential Anticancer Properties - A Structure-activity Relationship Study, Part 1: Methyl, Propyl and Octyl Esters of Caffeic and Gallic Acids, Bioorganic & Medicinal Chemistry, vol. 12, s. 3581-3589.
 10. Fiuza, S.M., Van Besien, E., Milhazes, N., Borges, F., Marques, M.P.M., 2004, Conformational Analysis of a Trihydroxylated Derivative of Cinnamic acid - a Combined Raman Spectroscopy and ab Initio Study, Journal of Molecular Structure, vol. 693, no. 1-3, s. 103-118.
 11. Gertig, H., Przysławski, J., 2006, Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 65-106.
 12. Kiewlicz, J., Szymusiak, H., 2011, Long-chain Esters of Phenolic Acids as Multifunctional Components of Cosmetic Products, w: Current Trends in Commodity Science: Packaging and Product Quality, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 119-132.
 13. Kitts, D.D., Jones, P.J.H., 1996, Dietary Fats: Discriminative Partitioning for Energy and Synthesis of Triacylglycerides, Food Research International, vol. 29, no. 1, s. 512-519.
 14. Kubo, I., Fujita, K., Nihei, K., Masuoka, N., 2003, Non-antibiotic Antibacterial Activity of Dodecyl Gallate, Bioorganic & Medicinal Chemistry, vol. 11, no. 4, s. 573-580.
 15. Laguerre, M., Lecomte, J., Villeneuve, P., 2007, Evaluation of the Ability of Antioxidants to Counteract Lipid Oxidation: Existing Methods, New Trends and Challenges, Progress in Lipid Research, vol. 46, no. 5, s. 244-282.
 16. Manach, C., Scalbert, A., Morand, C., Remesy, C., Jimenez, L., 2004,. Polyphenols: Food Sources and Bioavailability, American Journal of Clinical Nutrition, vol. 79, no. 5, s. 727-747.
 17. Mattila, P., Hellström, J., 2004, Phenolic Acids in Potatoes, Vegetables, and Some of Their Products, Journal of Food Composition and Analysis, vol. 20, s. 152-160.
 18. McClements, D.J., Decker, E.A., 2000, Lipid Oxidation in Oil-in-water Emulsions: Impact of Molecular Environment on Chemical Reactions in Heterogeneous Food Systems, Journal of Food Science, vol. 65, no. 8, s. 542-545.
 19. Morton, L.W., Caccetta, R.A.-A., Puddey, I.B., Croft, K.D., 2000, Chemistry and Biological Effects of Dietary Phenolic Compounds: Revelance of Cardiovascular Disease, Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, vol. 27, s. 152-159.
 20. Nardini, M., Ghiselli, A., 2004, Determination of Free and Bound Phenolic Acids in Beer, Food Chemistry, vol. 84, no. 1, s. 137-143.
 21. Pokorny, J., 2007, Are Natural Antioxidants Better - and Safer - than Synthetic Antioxidants? European Journal of Lipid Science and Technology, vol. 109, no. 6, s. 629-642.
 22. Rice-Evans, C., Miller, N.J., Paganga, G., 1996, Structure - Antioxidant Activity Relationship of Flavonoids and Phenolic Acids, Free Radical Biology and Medicine, vol. 20, no. 7, s. 933-956.
 23. Sanchez-Maldonado, A.F., Schieber, A., Ganzle, M.G., 2011, Structure-function Relationships of the Antibacterial Activity of Phenolic Acids and Their Metabolism by Lactic Acid Bacteria, Journal of Applied Microbiology, vol. Ill, no. 5, s. 1176-1184.
 24. Santos, A.N., Cordeiro, A.M.T.M., Damasceno, S.S., Aguiar, R.T., Rosenhaim, R., Filho, J.R.C., Santos, I.M.G., Maia, A.S., Souza, A.G., 2012, Commercial Antioxidants and Thermal Stability Evaluations, Fuel, vol. 97, s. 638-643.
 25. Silva, F.A.M., Borgis, F., Guimaraes, C., Lima, J.L.F.C., Matos, C., Reis S., 2000, Phenolic Acid and Derivatives: Studies on Relationship Among Structure, Radical Scavenging Activity, and Physicochemical Parameters, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 48, no. 6, s. 2122-2126.
 26. Szukalska, E., 2003, Wybrane zagadnienia utleniania tłuszczów, Tłuszcze Jadalne, vol. 38, nr 1-2, s. 42-61.
 27. Yamaki, K., Taneda, S., Yanagisawa, R., Inoue, K., Takano, H., Yoshino, S., 2007, Enhancement of Allergic Responses in vivo and in vitro by Butylated Hydroxytoluene, Toxicology and Applied Pharmacology, vol. 223, no. 2, s. 164-172.
 28. Wilailuk C., McClements D.J., Decker E.A., 2005, The Relationship Between the Physicochemical Properties of Antioxidants and Their Ability to Inhibit Lipid Oxidation in Bulk Oil and Oil-in-water Emulsions, Journal of Agricultural and Food Chemistiy, vol. 53, no. 12, s. 4982-4988.
 29. Wroniak, M., Kwiatkowska, M., Krygier, K., 2006, Charakterystyka wybranych olejów tłoczonych na zimno, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 47, nr 2, s. 46-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu