BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Remote Labor - Changes in Poland and Other Given Countries of the European Union
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 4, s. 35-45, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Praca zdalna, Nowa Gospodarka, Zarządzanie strategiczne, Telepraca, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Remote work, New Economy, Strategic management, Teleworking, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Powszechna komputeryzacja i internet wywierają coraz większy wpływ na wszelkie bez mała sfery życia, na prawie wszystkie formy aktywności gospodarczej - od szczebla rządów i organizacji międzynarodowych - po zarządzanie strategiczne nie tylko małymi firmami, ale także ponadnarodowymi korporacjami, zorganizowanymi w postaci tzw. pajęczych sieci. Można zatem powiedzieć, że internet, z całym swoim otoczeniem technologicznym, instytucjonalnym i kulturowym, jest fundamentem tzw. nowej gospodarki, zwanej także gospodarką opartą na wiedzy (knowledge-based economy). Pojawia się zatem pytanie, w jakim stopniu technologie ICT (Innformation and Communication Technology) oddziałują na treść i charakter zadań wykonywanych przez pracowników, i w konsekwencji na rynek pracy. Celem artykułu jest ukazanie zjawiska telepracy w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce, z jednoczesnym ukazaniem konsekwencji, jakie niesie ze sobą ta atypowa, ściśle związana z rozwojem ICT forma organizacji miejsc pracy, którą cechuje duża dynamika rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The widespread computerization and the Internet exert increasingly strong influence on nearly all aspects of life and almost all forms of economic activity - from the level of national governments and international organizations to strategic management in small firms and supranational corporations combining so-called cobwebs. Therefore, the Internet as well as its entire technological, institutional and cultural surroundings can be said to constitute a cornerstone of the new economy, also known as the knowledge-based economy. This leads us to the question about the degree to which the Information and Communication Technology (ICT) affects the content and nature of tasks performed by the employees, and thus the labor market. This article aims at presenting the phenomenon of teleworking in EU countries, and especially in Poland, while discussing the consequences that arise from this untypical form of workplace organization, which is strongly connected with the advance of ICT, which shows a high dynamism of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, K.W., Ćwietniak M., Dorre-Nowak D., Walczak K. (2009) Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 2. Barlett, C.A., Groshal S. (1993) Beyond the M-from. Towards a Managerial Theory of the Firm. Strategic Management Journal, No. 4.
 3. Bąk, E. (2006) Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa: C.H. Beck
 4. Boni, M. (red.) (2008) Raport o kapitale intelektualnym Polski. Warszawa: Wydawnictwo URM.
 5. Czekaj, J., Teczke, J. (2006) Telepraca w orbitalnych strukturach sieciowych. W: Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Hopej, M. (red.) Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 79.
 6. Huws, K. (1987) Teleworking: Guidelines for Good Practice. Report 329. The Institute for Employment Studies, April.
 7. Musiał, G. (2009) Z punktu widzenia ekonomii. Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe.
 8. Nilles, J.M. (1976) The Telecommunication - transportation trade off - Options for tomorrow. New York.
 9. Wróbel, P. (2007) Problemy zarządzania telepracownikami. In: Czubasiewicz, H., Golnau, W. (red.) Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2.
 10. GUS (2009)Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 roku, Warszawa.
 11. Zalega, T. (2003a) Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej. Nowe Życie Gospodarcze, nr 5.
 12. Zalega, T. (2003b) Wpływ globalizacji na rynek pracy. Nowe Życie Gospodarcze, nr 4.
 13. Zalega, T. (2008a) Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Zalega, T. (2008b) Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji. Ekonomista, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu