BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michocka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Właściwości użytkowe wybranych pochodnych chitozanu
Properties of Selected Compounds Based on Chitosan
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 244, s. 61-70, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Badania towaroznawcze, Towaroznawstwo przemysłowe, Substancje powierzchniowo czynne
Commodity science, Commodity research, Industrial commodities, Surfactants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy właściwości użytkowych i zastosowania związku chitozanu i jego pochodnych. Chitozan oraz jego pochodne wykorzystywane są licznie w medycynie, weterynarii, przemyśle spożywczym, farmacji, kosmetyce i ochronie środowiska. W artykule przedstawiono dane literaturowe charakteryzujące właściwości, takie jak: napięcie powierzchniowe, krytyczne stężenie micelarne oraz właściwości zwilżające, oraz dokonano porównania niemodyfikowanego chitozanu z modyfikowanymi pochodnymi chitozanu. (abstrakt oryginalny)

This article relates to the application and usage properties of chitosan and its derivatives. Chitosan and its derivatives are widely used in medicine, veterinary medicine, food, pharmaceuticals, cosmetics and environmental protection. The article summarizes the results characterizing such properties as surface tension, critical micelle concentration and wetting properties. The comparison between the unmodified chitosan and modified chitosan is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dutta, P.K., Tripathi S., Mehrotra, G.K., Dutta, J., 2009, Perspectives for Chitosan Based Antimicrobial Films in Food Applications, Food Chemistry, no. 114, s. 1173-1182.
 2. Elsabee, M.Z., Morsi, R.E., Al-Sabagh, A.M., 2009, Surface Active Properties of Chitosan and its Derivatives, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, no. 74, s. 1-16.
 3. Giunchedi, P., Genta, I., Conti, B., Muzzarelli, R.A.A., Conte, U., 1998, Preparation and Characterization of Ampicillin Loaded Methylpyrrolidinone Chitosan and Chitosan Microspheres, Biomaterials, no. 19, s. 157-161.
 4. Hunting, A.L.L., 2000, Bath and Shower Products in Poucher's Perfumes. Cosmetics and Soaps, 10th ed., Hilda Butler, Kluwer Academic Publishers.
 5. International Patent Application: WO 2012/038915 A2
 6. Kang, N., Policova, Z., Bankian, G., Hair, M.L., Zuo, Y.Y., Neumann, A.W., Acosta, E.J., 2008, Interaction between Chitosan and Bovine Lung Extract Surfactants, Biochimica et Biophysica Acta, no. 1778, s. 291-302.
 7. Kim, I.Y., Seo, S.J., Moon, H.S., Yoo, M.K., Park, I.Y, Kim, B.C., Cho, C.S., 2008,Chitosan and its Derivatives for Tissue Engineering Applications, Biotechnology Advances, no. 26, s. 1-21.
 8. Modrzejewska, Z., 2011, Formy chitozanowe do zastosowań w inżynierii biomedycznej, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 50, nr 5, s. 74-75.
 9. Motram, J.F., Lees, C.E., 2000, Hair Shampoos in Poucher's Perfumes. Cosmetics and Soaps, 10th ed., Hilda Butler, Kluwer Academic Publishers.
 10. Ogonowski, J., Tomaszkiewicz-Potępa, A., 2004, Analiza związków powierzchniowo-czynnych, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
 11. Pepic, I., Filipovic-Grcic, J., Jalsenjak, I., 2009, Bulk Properties of Nonionic Surfactant and Chitosan Mixtures, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, no. 336, s. 135-141.
 12. Przondo, J., 2010, Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej, Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej, Radom.
 13. Ramos, V.M., Rodriguez, N.M.,. Rodriguez, M.S, Heras, A., Agullo, E., 2003, Modified Chitosan Cariying Phosphonic and Alkyl Groups, Carbohydrate Polymers, no. 51, s. 425-429.
 14. Riley, P., 2000, Decorative Cosmetics in Poucher's Perfumes. Cosmetics and Soaps, 10th ed., Hilda Butler, Kluwer Academic Publishers.
 15. Runarsson, O.V., Holappa, J., Nevalainen, T., Hjalmarsdottir, M., Järvinen, T., Loftsson, T., Einarsson, J.M., Jónsdóttir, S., Valdimarsdottir, M., Masso, M., 2007, Antibacterial Activity of Methylated Chitosan and Chitooligomer Derivatives: Synthesis and Structure Activity Relationships, European Polymer Journal, 43, 6, s. 2660-2671.
 16. Runarsson, O.V., Holappa, J., Malaine, C., Steinsson, H., Hjalmarsdóttir, M., Nevalainen, T., Masson, M., 2010, Antibacterial Activity of N-quaternary Chitosan Derivatives: Synthesis, Characterization and Structure Activity Relationship (SAR) Investigations, European Polymer Journal, no. 46, s. 1251-1267.
 17. Sagnella, S., Mai-Ngam, K., 2005, Chitosan Based Surfactant Polymers Designer to Improve Blond Compatibility an Biomaterials, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, no. 42, s. 147-155.
 18. Sarkar, M., Majumdar, P., 2011, Application of Response Surface Methodology for Aptimization of Heavy Metal Biosorption Using Surfactant Modified Chitosan Bead, Chemical Engineering Journal, no. 175, s. 376-387.
 19. Sikora, M., 2008, Cukry w preparatach kosmetycznych, http://www.doz.pl/czytelnia/a1164Cukry_w_preparatach_kosmetycznych.
 20. Sui, W., Song, G., Chen, G., Xu, G., 2005, Agregate Formation and Surface Properties of an Amphiphilic Derivative of Chitosan, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, no. 256, s. 29-33.
 21. Wanga, CC., Lina, L.H., Leeb, H-T., Ye, Y.W., 2011, Surface Activity and Micellization Properties of Chitosan-succinyl Derivatives, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, no. 389, s. 246-253.
 22. United States Patent Application: US 2005/0245414 Al.
 23. United States Patent Application: US 2006/0079435 Al.
 24. Zhishen, J., Dongfeng, S., Weiliang, X., 2001, Synthesis and Antibacterial Activities of Quaternary Ammonium Salt of Chitosan, Carbohydrate Research, no. 333, s. 1-6.
 25. Zieliński, R., 2009, Surfaktanty. Budowa, właściwości, zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu