BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mania Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Szymusiak Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Między aromamarketingiem a neuromarketingiem : zapach i jego wpływ na emocje konsumenta
Between Aromamarketing and Neuromarketing : Scent and Its Impact on Consumer Emotions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 244, s. 145-166, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Zachowania konsumenta, Analiza sensoryczna, Poznanie zmysłowe, Marketing zapachowy, Neuromarketing
Marketing, Consumer behaviour, Sensory analysis, Sensory perception, Aromamarketing, Neuromarketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest fizjologii zmysłu powonienia, oddziaływaniu zapachu na autonomiczny system nerwowy oraz ogólnej charakterystyce związków zapachowych. W drugiej części opisano zapach jako jeden z czynników atmosfery placówek handlowych i jego wpływ na zachowanie, emocje i poznanie konsumentów, a także zależności między zapachem a innym czynnikami otoczenia, takimi jak: zatłoczenie, muzyka, obraz, sposób ekspozycji produktów. Zapach jako element środowiska zakupowego analizowano zarówno w ujęciu psychologicznym, jak i marketingowym. (abstrakt oryginalny)

This study consists of two parts. The first part is devoted to physiology of the sense of smell, its effects on the autonomous nervous system and general characteristics of aromatic compounds. The second part describes scent as one of the factors of retail outlets atmosphere and its impact on the behavior, emotions and perception of consumers, as well as the relationship between scent and other environmental factors, such as congestion, music, picture, product exhibition. Scent as an element of the shopping environment was analyzed both in terms of psychology and marketing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman, D., 1994, Historia naturalna zmysłów, Książka i Wiedza, Warszawa.
 2. Babin, B.J., Chebat, J.-C., Michoń, R., 2004, Perceived Appropriateness and Its Effect on Quality, Affect and Behavior, Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 11, s. 287-298.
 3. Baum, A., Bell, P.A., Fisher, J.D., Greene, Th.C., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 376-412.
 4. Bone, P., Jantrania, S., 1992, Olfaction as a Cue for Product Quality, Marketing Letters, vol. 3, s. 289-296.
 5. Chebat, J.C., Michoń, R., 2003, Impact of Ambient Odors on Mall Shoppers' Emotions, Cognition, and Spending. A Test of Competitive Causal Theories, Journal of Business Research, vol. 56, s. 532.
 6. Chebat, J.Ch., Michoń, R., Turley, L.W., 2005, Mall Atmospherics: The Interaction Effects of the Mall Environment on Shopping Behavior, Journal of Business Research, vol. 58, s. 579.
 7. Czerniawska, E., Czerniawska-Far, J.M., 2007, Psychologia węchu i pamięci węchowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 36.
 8. Falkowski, A., Tyszka, T., 2003, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 207.
 9. Fiore, A.M., Yah, X., Yoh, E., 2000, Effects of a Product Display and Environmental Fragrancing on Approach Responses and Pleasurable Experiences, Psychology & Marketing, vol. 17, s. 27-54.
 10. Gulas, C.S., Bloch, P.H., 1995, Right Under Our Noses: Ambient Scent and Consumer Response, Journal of Business and Psychology, vol. 10(1), s. 90.
 11. Hulten, B., Broweus, N., Van Dijk, M., 2011, Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Krajewski, M., 2003, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 247-259.
 13. Kraśkiewicz, A., 2009, Tango i cash, czyli symfonia zakupów, Charaktery, nr 6, s. 34-37.
 14. Lewis, M., Haviland-Jones, J., 2005, Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 546.
 15. Lindstrom, M., 2005, Brand Sense: Build Powerful Brands Trought Touch, Taste, Smell, Sight and Sound, Kogan Page Limited, London.
 16. Lindstrom, M., 2007, Marketing sensoryczny: nowy sposób na wyróżnienie marki, Harvard Business Review Polska, październik, s. 54-71.
 17. Malinka, W., 1999, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław, s. 207.
 18. Mattila, A.S., Wirtz, J., 2001, Congruency of Scent and Music as a Driver of in - Store Evaluations and Behavior, Journal of Retailing, vol. 77, s. 273-289.
 19. Milotic, D., 2003, The Impact of Fragrance on Consumer Choice, Journal of Consumer Behavior, vol. 3, s. 179-191.
 20. Mitchell, D.J., Kahn, B.E., Knasko, S.C., 1995, There's Something in the Air: Effects of Congruent or Incongruent Ambient Odor on Consumer Decision Making, Journal of Consumer Research, vol. 22, s. 236-237.
 21. Morrin, M., Ratneshwar, S., 2000, The Impact of Ambient Scent on Evaluation, Attention, and Memory for Familiar and Unfamiliar Brands, Journal of Business Research, vol.49, s. 157-165.
 22. Nowak, L., 2008, Marketing sensoryczny, w: Mruk, H. (red.), Marketing - zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 23. Rapiejko, P., 2006, Zmysł węchu, Alergoprofil, nr 4 (7), s. 5.
 24. Rosołowska-Huszcz, D., 2008, Mózg, w: McLaughlin, D., Stamford, J., White, D. Gromadzka-Ostrowska, J. (red.), Fizjologia człowieka, PWN, Warszawa, s. 260.
 25. Schmitt, B., Simonson, A., 1999, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków, s. 145-146.
 26. Spangenberg, E.R., Crowley, A.E., Henderson, P.W., 1996, Improving the Store Environment: Do Olfactory Cues Affect Evaluations and Behaviors?, Journal of Marketing, vol. 60, s. 67-80.
 27. Spangenberg, E.R., Grohmann, B., Sprott, D.E., 2005, It's Beginning to Smell (and Sound) a lot Like Christmas: the Interactive Effects of Ambient Scent and Music in the Retail Setting, Journal of Business Research, vol. s. 1583-1589.
 28. Spangenberg, E.R., Sprott, D.E., Grohmann, B., Tracy, D.L., 2006, Gender - Congruent Ambient Scent Influences on Approach and Avoidance Behaviors in a Retail Store, Journal of Business Research, vol. 59, s. 1282.
 29. Spies, K., Hesse, F., Loesch, K., 1997, Store Atmosphere, Mood and Purchasing Behavior, International Journal of Research in Marketing, vol. 14, s. 10-14.
 30. Strelau, J., Doliński, D., 2010, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 31. Vemet-Maury, E., Alaoui-Ismaili, O., Dittmar, A., Delhomme, G., Chanel, J., 1999, Basic Emotions Induced by Odorants: A New Approach Based on A utonomic Pattern Results, Journal of the Autonomie Nervous System, vol. 75, s. 176-183.
 32. Zaltman, G., 2003, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku. Wydawnictwo Forum, Poznań, s. 232-233.
 33. Zawirska-Wojtasiak, R., 2007, Substancje generujące wrażenia zmysłowe, w: Gawęcki, J., Baryłko-Pikielna, N. (red.), Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu