BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska Anna (Uniwersytet Łódzki), Kaczorowski Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koszty pracy a wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce : wyniki badań empirycznych
Labour Costs and Labour Productivity in the Polish Industrial Enterprises : Results of Empirical Analyses
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 219, s. 139-161
Tytuł własny numeru
Polska po 15 latach - efekty transformacji systemowej
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Wydajność pracy, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Labour costs, Labour efficiency, Industrial enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wysokie koszty pracy w Polsce uznawane są za jedną z przyczyn utrzymywania się wysokiego bezrobocia. Ich zmniejszanie podawane jest jako remedium na problem niedostatecznego popytu na pracę zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. Dlatego istotne wydaje się podejmowanie wyzwania analizy roli tych kosztów w działalności przedsiębiorstw. Szczególnie ciekawa wydaje się możliwość zbadania zjawiska kształtowania się kosztów pracy z perspektywy mikroekonomicznej. Pozwala ona na wskazanie kierunków zmian struktury kosztów w przedsiębiorstwach oraz wskazać przyczyny zachodzących zjawisk. Niniejsze opracowanie jest prezentacją wyników analiz kształtowania się kosztów pracy, w tym płac, w okresie począwszy od początków transformacji ustrojowej aż do momentu akcesji do Unii Europejskiej w przedsiębiorstwach przemysłowych dokonanej w oparciu o badania empiryczne. (fragment tekstu)

High labour costs in Poland are considered to be one of the reasons of the still high and persistent unemployment. Lowering those costs are commonly believed to be a remedy to insufficient labour demand declared by enterprises. This paper presents results of empirical analyses of the development of labour costs in industrial enterprises. The period covered ranges from the beginning of transition until Poland's accession to the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.mgip.gov.pl/eGazeta/Archiwum/moim_zdaniem/moim+zdaniem_42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu