BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaborski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza unfolding z wykorzystaniem modelu grawitacji
Unfolding Analysis by Using Gravity Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (20), 2013, nr 278, s. 216-224, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Analiza wielowymiarowa
Multi-dimensional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano modyfikację wielowymiarowej analizy unfolding poprzez wykorzystanie w jej konstrukcji funkcji grawitacji. Modyfikacja ta pozwala na uwzględnienie w analizie dodatkowych czynników (takich jak udział w rynku lub lojalność względem marki), które mają wpływ na oceny preferencji respondentów. W klasycznej analizie unfolding udział ten jest ignorowany lub przyjmuje się, że jest on taki sam dla wszystkich obiektów.(abstrakt oryginalny)

The article presents a modification of the multidimensional unfolding analysis by using gravity function in its structure. This modification allows to consider in the analysis the additional factors (such as market share or brand loyalty), which affect the assessment of the respondents preference scores. These factors are ignored or assumed to be the same for all objects in classical unfolding models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  2. Borg I., Groenen P., Modern Multidimensional Scaling. Theory and Applications. Second Edition, Springer-Verlag, New York 2005.
  3. DeSarbo W.S., Kim J., Choi S.C., Spaluding M., A gravity-based multidimensional scaling model for deriving spatial structures underlying consumer preference/choice judgments, "Journal of Consumer Research" 2002, vol. 29, s. 91-100.
  4. Kruskal J.B., Carroll J.D., Geometrical Models and Badness-Of-Fit Functions, [w:] Multivariate Analysis, P.R. Krishnaiah (red.), Academic Press, New York 1969, vol. 2, s. 639-671.
  5. Imaizumi T., A Gravity-Based Multidimensional Unfolding Model for Preference Data, [w:] Innovations in Classification, Data Science, and Information Science, D. Baier, K.-D. Wernecke (red.), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2005, s. 238-245.
  6. Kuśmierz M., Monitory ciekłokrystaliczne zdobywają rynek, "Gazeta Prawna", nr 164 (1782), 2006, s. 10.
  7. Takane Y., Young F.W., de Leeuw J., Nonmetric individual differences MDS: An alternating least squares method with optimal scaling features, "Psychometrika" 1977, no. 42, s. 7-67.
  8. Zaborski A., Zastosowanie algorytmu SMACOF do badań opartych na prostokątnej macierzy preferencji, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 18, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011, s. 262-271.
  9. Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu