BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Targaszewska Marta (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
An Attempt at Identification Sources of Variation in Monthly Net Incomes Among Persons with Tertiary Education
Próba identyfikacji źródeł zróżnicowania miesięcznego dochodu netto wśród osób z wykształceniem wyższym
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 210-221, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Analiza wariancji, Dochody, Wykształcenie
Variance analysis, Income, People's education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań nad czynnikami różnicującymi wysokość miesięcznego dochodu netto w Polsce. Za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA w pierwszym kroku sprawdzono, czy poziom wykształcenia ma wpływ na osiągany dochód. Następnie zbadano, czy takie zmienne, jak: płeć, wiek, klasa miejscowości, region Polski, doświadczenie, ukończony kierunek studiów oraz wykonywany zawód, dodatkowo różnicują dochód osób z wykształceniem wyższym. Do analizy wykorzystano dane indywidualne Diagnozy Społecznej zabrane w 2009 r. Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą pakietu IBM SPSS STATISTICS 20.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the analysis of factors differentiating the level of monthly net incomes in Poland. In the first step of the research, one-way ANOVA was applied in order to verify whether the level of education influences incomes. Subsequently, it was investigated whether such variables as sex, age, the class of residence, region, experience, study major and occupation additionally differentiate the incomes of persons with a higher education. The analysis makes use of the individual data from Social Diagnosis gathered in 2009. All the calculations were performed with the application of IBM SPSS STATISTICS 20 package.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobija M. (ed.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 2. Dziechciarz J., On rate of return measurement in education, Econometrics 2011, no. 194, pp. 49-66.
 3. Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polska 2007, United Nations Development Programme, www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2007/Edukacja 20dla 20pracy.pdf (accessed 27.11.2012).
 4. Field A., Discovering Statistics Using SPSS, SAGE, London 2005.
 5. Gorynia M, Łaźniewska E. (eds.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009.
 6. Morgan G.A., Leech N.L., Gloeckner G.W., Barrett K.C., SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation; Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2004.
 7. Ntoumanis N., A Step-by-Step Guide to SPSS for Sport and Exercise Studies, Routledge, London 2001.
 8. Proust M., Statistics and Graphics Guide, SAS, Cary 2009.
 9. Rada Monitoringu Społecznego, Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, 2009, www.diagnoza.com (accessed 04.08.2012).
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r. [DzU 2010 nr 82, poz. 537].
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji z dnia 6 maja 2003 r. [DzU 2003 nr 98, poz. 895].
 12. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków 2007a.
 13. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków 2007b.
 14. The Returns to Various Types of Investment in Education and Training (2005), European Commission. www.ec.europa.eu/education/policies/2010/studies/invest05_en.pdf (accessed 30.11.2012).
 15. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. [DzU 2004 nr 99, poz. 1001].
 16. Walesiak M., Gatnar E. (Eds.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2012.
 17. Warner R.M., Applied Statistics, Sage Publications, Thousand Oaks 2008.
 18. Wywiał J., Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004.
 19. www.ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (accessed 30.11.2012).
 20. www.diagnoza.com (accessed 14.09.2012).
 21. www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1019 (accessed 14.09.2012).
 22. www.wynagrodzenia.pl/dane_gus.php (accessed 14.11.2012)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu