BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerowicz-Szkutnik Maria (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Space-Time Analysis of the Phenomenon of Unemployment in the Group of New EU Member States
Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 11-21, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Analiza przestrzenna
Labour market, Unemployment, Spatial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule w syntetyczny sposób przedstawiono problemy bezrobocia państw "dziesiątki" nowo przyjętych do UE w 2004 r., zwracając szczególną uwagę na bezrobocie długoterminowe. Wybrany do celów analizy przedział czasowy 2000-2011 obejmuje lata bezpośrednio poprzedzające i bezpośrednio następujące po akcesji do UE i ma na celu wskazanie ewentualnych zmian w natężeniu zjawiska w wybranych krajach.(abstrakt oryginalny)

The article shows in a synthetic way the problems of unemployment in the ten states that newly accessed the EU in 2004. Special attention was paid to long-term unemployment. The period of time from 2000 to 2011, that was selected for the purpose of the analysis, includes the years that directly preceded and directly followed accession to the EU. This was to show the possible changes in intensity of this phenomenon in the selected countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. www.diagnoza.com/pliki/raporty/diagnoza_raport_2009.pdf.
  2. www.rynekpracy.pl.
  3. www.stat.gov.pl/eurostat.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu