BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowski Piotr (Wrocław University of Economics, Poland), Kuropka Ireneusz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Forecasting the Critical Points of Stock Markets' Indices Using Log-Periodic Power Law
Prognozowanie punktów zwrotnych indeksów giełdowych przy użyciu funkcji log-periodycznej
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 100-110, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Indeks giełdowy
Forecasting, Stock market indexes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja funkcji log-periodycznej oraz próba oceny jej przydatności jako narzędzia prognozowania na rynkach finansowych. Przedstawiono jeden z możliwych sposobów szacowania parametrów tej funkcji oraz zbudowano sześć modeli na podstawie szeregów czasowych dwóch indeksów giełdowych DJIA oraz WIG20. Wyznaczone modele posłużyły do budowy prognoz załamania tych indeksów. Uzyskane rezultaty poddano ocenie za pomocą odchyleń między wartościami rozważanych indeksów, jakie zanotowano w przewidywanym i rzeczywistym czasie ich gwałtownej zmiany. Nie wszystkie prognozy były trafne. W trzech przypadkach otrzymane błędy względne były mniejsze niż 5%, oraz w trzech wyniosły ponad 15%.(abstrakt oryginalny)

This article presents Log-Periodic Power Law and considers its usefulness as a forecasting tool on the financial markets. One of the estimation methods of this function was presented and six models were built, based on time series of the DJIA and the WIG20. Estimated models were utilized to predict crashes of those indices. The variations between the actual values of analyzed indices observed in the forecasted period and values observed in the actual period of their downturn were assembled to assess the results. In three cases, relative errors were below 5%; and in three cases, they were higher than 15%.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brée D.S., Joseph N.L. (2010), Fitting the Log Periodic Power Law to financial crashes: a critical analysis, arXiv:1002.1010v1.
  2. Feigenbaum J.A., Freund P.G.O. (1996), Discrete scaling in stock markets before crashes, International Journal of Modern Physics 10: 3737-3745.
  3. Jacobsson E. (2009), How to Predict Crashes in Financial Markets with the Log-Periodic Power Law, Stockholm University, Stockholm.
  4. Johansen A., Ledoit O., Sornette D. (2000), Crashes as critical points, International Journal of Theoretical and Applied Finance 3: 219-255.
  5. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2004.
  6. Sornette D. (2002), Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems, Princeton University Press, Princeton.
  7. Sornette D., Sammis C.G. (1995), Complex critical exponents from renormalization group theory of earthquakes: Implications for earthquake predictions, Journal de Physique (France) I, 5: 607-619.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu