BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dittmann Iwona (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Forecast Accuracy and Similarities in the Development of Mean Transaction Prices on Polish Residential Markets
Podobieństwa kształtowania się średnich cen transakcyjnych na rynkach mieszkaniowych w Polsce a trafność konstruowanych prognoz
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 121-132, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Prawdopodobieństwo, Prognozowanie, Rynek mieszkaniowy
Probability, Forecasting, Housing market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących prognozowania średnich cen transakcyjnych 1 m2 na 8 największych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Pierwszym problemem badawczym była próba zbadania zależności pomiędzy podobieństwem kształtowania się cen na tych rynkach a wielkością błędów konstruowanych - na postawie tego podobieństwa - prognoz cen. Przeprowadzone badanie wykazało brak ujemnej zależności liniowej. Oznacza to, że większe podobieństwo w kształtowaniu się cen na różnych rynkach nie zawsze umożliwiało konstrukcję prognoz cen obarczonych mniejszymi błędami. Drugim problemem badawczym była próba budowy prognoz globalnych cen średnich... Uzyskane rezultaty badania wykazały, że zaproponowany sposób budowy prognoz globalnych był, w porównaniu z tradycyjnym, w przypadku niektórych rynków lepszy, natomiast w innych - gorszy.(abstrakt oryginalny)

This article presents the results of a study concerning the forecasting of mean transaction prices per 1 m2 in eight residential markets in Poland. The first research problem was an attempt to study the dependencies between the similarity of price development between these markets and the values of the errors of price forecasts that were constructed based on this similarity. The analysis showed a lack of a negative linear relationship. This means that a greater similarity in price development in different markets did not allow for the construction of forecasts with a smaller error. The second research problem was a construction of global mean price forecasts. The results showed that the proposed method of constructing global forecasts was, compared to the traditional one, better in the case of some markets, and worse for others.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak M., Jasiński R. (1979), Miara podobieństwa funkcji, Przegląd Statystyczny 3-4.
  2. Dittmann I. (2011a), Diversity and similarity of average transaction prices of 1m2 of residential space on selected local markets in Poland, Management, vol. 15, No 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
  3. Dittmann I. (2012a), Lokalne rynki mieszkaniowe w Polsce - podobieństwo pod względem zmian cen transakcyjnych oraz dostępności mieszkań, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20, nr 1, Olsztyn.
  4. Dittmann I. (2012b), Prognozowanie cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych na podstawie analogii przestrzenno - czasowych, "Ekonometria", nr 4 (38), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  5. Dittmann I. (2011b), Transaction prices of apartments in selected Polish cities - statistical analysis, Економічний аналіз, Випуск 9, no 2, Тернопільський національний економічний університет.
  6. Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, 1/2011, Związek Banków Polskich.
  7. Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, 3/2011, Związek Banków Polskich.
  8. Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, 2/2010, Związek Banków Polskich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu