BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basiaga Krzysztof (University of Economics in Katowice, Poland), Szkutnik Tomasz (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Application of Generalized Pareto Distribution and Copula Functions in the Issue of Operational Risk
Zastosowanie uogólnionego rozkładu Pareta i funkcji łączących w zagadnieniu ryzyka operacyjnego
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 133-143, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Zasada Pareto, Rozkład Pareta
Operational risk, Pareto principle, Pareto distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Temat niniejszego artykułu dotyczy problemu modelowania ryzyka operacyjnego w banku. Obszar analizy dotyczy dwóch rozdzielnych obszarów analitycznych złożonych z pewnych kombinacji kategorii ryzyka macierzy bazylejskiej. Uwagę skupiono na modelowaniu rozkładów dotkliwości strat w modelach LDA oraz uwzględnieniu siły i charakteru zależności pomiędzy badanymi obszarami analitycznymi. Do modelowania pojedynczego rozkładu dotkliwości strat wykorzystano podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych EVT i rozkładzie GPD do modelowania jego prawego ogona. W przypadku uwzględnienia siły i charakteru zależności wykorzystano funkcję łączącą t-Studenta. Wyznaczone wielkości opisują w wartościach względnych efekty zastosowanego podejścia.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of modelling of operational risk in a bank. The area of analysis is related to two separate analytical areas composed of certain combinations of the Basel Matrix risk categories. The focus of interest is in the modelling of loss severity distributions in LDA models and in consideration of the power and character of dependences among the studied analytical areas. To model a single loss severity distribution, the authors used the approach based on extreme values theory EVT. GPD distribution was used to model the right tail. The t-Student copula function was used in the cases of consideration of power and character of dependences. The determined values describe the effects of the applied approach in relative scale.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chernobai A., Rachev S., Fabozzi F. (2007), Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models and Analysis, Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
  2. Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W. (2004), Copula Methods in Finance, Wiley & Sons, Chichester.
  3. Di Clemente A., Romano C. (2004), A copula-extreme value theory approach for modelling operational risk, [in:] M. Cruz (ed.), Operational Risk Modelling and Analysis. Theory and Practice, Risk Books, London.
  4. Embrecht P., Kluppelberg C., Mikosch T. (1997), Modeling Extremal Events, Springer-Verlag, Berlin.
  5. Embrecht P., Hoing A., Juri A. (2003), Using copulae to bound the Value-at-Risk for functions of dependent risks, Finance and Stochastics 7.
  6. Klugman S., Panjer H., Willmot G. (2008), Loss Models from Data to Decisions, Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu