BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Stefaniuk Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy
Knowledge Management in Virtual Team as an Important Factor of Their Effectiveness Work
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (24), 2013, nr 97, s. 101-111, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zespół wirtualny, Efektywność pracy zespołowej
Knowledge management, Virtual team, Team work efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł skupia się na problematyce zespołów wirtualnych oraz zarządzaniu wiedzą w tych zespołach. Przedstawiono w nim istotne cechy zespołów wirtualnych wyróżniające je spośród innych forma zespołowego działania. Opisano istotę systemu zarządzania wiedzą w zespole wirtualnym i ogólne zalecenia dotyczące procesu jego tworzenia. Wskazano również znaczenie zarządzania wiedzą na skuteczność pracy tych zespołów, przedstawiając wyniki badań wśród dziesięciu funkcjonujących zespołów wirtualnych. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the problems of virtual teams, and knowledge management in these teams. It presents the essential characteristics of virtual teams distinguish it from other forms of group activities. It was described the essence of knowledge management system in a virtual team as well as general recommendations of the process of its creation. It also indicated the importance of knowledge management on the effectiveness of the teams presenting research results among the ten functioning virtual teams. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duarte D.L., Snyder N.T., 2001: Mastering Virtual Teams : Strategies, Tools, and Techniques That Succeed. Jossey Bass.
 2. Ehsan N., Mirza E., Ahmad M., 2008: Impact of Computer-Mediated Communicationon Virtual Teams' Performance: An Empirical Study, [w:] World Academy of Science, Engineering and Technology 42/2008
 3. Goodbody J., Critical success factors for global virtual teams. http://www.allbusiness.com/human-resources/workforcemanagement/ 1045913-1.html, pobrano 2009.02.15.
 4. Grajewski P., 2007: Organizacja Procesowa, projektowanie i struktura. PWE, Warszawa.
 5. Handy C., 1993: Trust and the Virtual Organization. Harvard Business Review. 73(3).
 6. Katzenbach J.R., Smith D.K., 2001: The Wisdom of Teams: Creating the High- Performance Organization, HarperCollins Publishers, New York.
 7. Lipnack J., Stamps J., 2000: Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology. John Wiley & Sons, New York, USA.
 8. Lurey J.M., Raisinghani M.S., 2001: An empirical study of best practices in virtual teams. "Information & Management", 38(8).
 9. McMahon P.E., Virtual Project Management: Software Solutions for Today and the Future, St. Lucie Press. 2001:
 10. Meyer J., Engel A., Wiedemann J., Richter P., 2005: Performance and job satisfaction in virtual teams, [w:] Work & Organizational Psychology, Symposia: Dispersed teams - concepts and reality, EAWOP Conference, Istanbul 13-15 May.
 11. O'Brien C., Right set-up vital for virtual teams, http://www.electricnews.net/news. html?code=9810425, pobrano 12.10.2006.
 12. The Challenges of Working in Virtual Teams. Virtual teams survey report - 2010, RW Culture Wizard, New York, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu