BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych - cztery paradygmaty
Cultural Conditions of Organizational Changes - four Paradigms
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 277, s. 322-330, tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie zmianami, Paradygmaty zarządzania
Management, Change management, Management paradigms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcje zmiany różnią się w zależności od przyjętego paradygmatu zarządzania. Celem artykułu jest zatem analiza paradygmatów zarządzania zmianą organizacyjną, które wykorzystują macierz paradygmatów zaproponowaną przez G. Burrella i G. Morgana.(abstrakt oryginalny)

The concept of change differs depending on the adopted management paradigm. The purpose of this article is, therefore, the analysis of organizational change management paradigms, which use a matrix paradigms proposed by G. Burrell and G. Morgan.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire Y., Firsirotu M.E., Theories of organizational culture, "Organization Studies", July 1984, vol. 5 no. 3.
 2. Berger P.L., Luckmann T., The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Anchor Books, Garden City, New York 1966.
 3. Boje D.M., Gephart R.P. Jr, Thatchenkery T.J., Postmodern Management and Organization Theory, Sage Publications, Thousand Oaks 1996.
 4. Brewis J., Gavin J., Culture: Broadening the Critical Repertoire, [w:] M. Alvesson, T. Bridgman, H. Willmott (red.), The Oxford Handbook of Critical Management Studies, Oxford University Press, Oxford 2009.
 5. Burrell G., Cooper R., Modernism, postmodernism and organizational analysis: An introduction, "Organization Studies" 1998, vol. 9, no. 1.
 6. Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London 1979.
 7. Clegg S., Hardy C., Nord W. (eds.), Handbook of Organization Studies, Sage, Thousand Oaks 1996.
 8. Czarniawska B., Writing Management: Organization Theory as a Literary Genre, The University of Chicago Press, Chicago-London 1997.
 9. Deal T.E., Kennedy A.A., Corporate Cultures: the Rites and Rituals of Corporate Life, Harmondsworth, Penguin 1982.
 10. Deleuze G., Guattari F., Anti-Oedipus. Trans. R. Hurley, 1972.
 11. Derrida J., Kamuf P. (red.), A Derrida Reader: between the Blinds, N.Y. Columbia University Press, New York 1991.
 12. Gioia D.A., Thomas J.B., Clark S.M., Chittipeddi K., Symbolism and strategic change in academia: The dynamics of sensemaking and influence, "Organization Science" 1994.
 13. Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", 1998 May- Jun; 76(3).
 14. Handy Ch.B., Understanding Organizations, London, Penguin, 1999.
 15. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 16. Hofstede G., Culture's Consequences, Sage Publications, Beverly Hills 1984.
 17. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 18. Maanen J. van, Barley R.S., Occupational Communities: Culture and Control in Organizations, [w:] Research in Organizational Behaviour, red. B.M. Staw, L.L. Cummings, JAI Press, Greenwich 1984.
 19. Meyerson D., Martin J., Cultural change: an integration of three different views, "Journal of Management Studies" 1987.
 20. Morgan G., Images of Organization, updated edition, Sage, London 2006.
 21. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 22. Schein E.H., The role of the founder in creating organizational culture, "Organizational Dynamics" 1983.
 23. Smircich L., Concepts of culture and organizational analysis, "Administrative Science Quarterly", September 1983.
 24. Smircich L., Morgan G., Leadership: The management of meaning, "The Journal of Applied Behavioral Science" 1982.
 25. Smircich L., Organizations as Shared Meaning, [w:] Organization Symbolism, JAI Press, Greenwich 1983.
 26. Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzenia, PWE, Warszawa 2012.
 27. Weick K.E., Sensemaking in Organizations, CA: Sage Thousand Oaks 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu