BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Bożena (Uniwersytet Łódzki), Rynkowski Tomasz (KPMG)
Tytuł
Pomoc państwa w prawie wspólnotowym : wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
State Aid in European Law : Supporting of Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 218, s. 159-174, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse a efektywność mikroekonomiczna
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc państwowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Prawo WE
Public aid, State aid, Small business, European Community law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najnowszych trendów związanych z pomocą publiczną w integrującej się Europie za szczególnym zwróceniem uwagi na związek z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. (fragment tekstu)

The latest trends in state aid in integrating European Union was presented, giving a special attention to supporting of small and medium sized enterprises. Creating the Single internal Market in EU has brought the danger of unregulated enterprises supporting by members countries, which would be discordant with the idea of free economy. That is why European Commission has decided to implement single competition policy. It was strongly connected with the necessity of state aid regulation at EU level. Its foundations were included in Art. 87-88 of the Treaty Establishing The European Community. Starting with the Lisbon agenda in 2000, institutions of EU launched the process of reducing the general level of State aids and shifting the emphasis from supporting individual companies or sectors towards tackling horizontal objectives. One of these objectives is supporting of creation, development and growth of competitiveness of small and medium sized enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak A.A., Warunki dopuszczalności pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w świetle integracji Polski z Unią Europejską, Standardy europejskie. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Poznań 2002, s. 100.
 2. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst skonsolidowany, Official Journal С 325 of 24 December 2002.
 3. Burzyński W., Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 3, s. 69.
 4. Kaliszuk A., Tarnawa A., Programy wsparcia dla małych średnich przedsiębiorstw, Euro Info Centre, Warszawa, grudzień 2003, s. 11-12.
 5. State Aid Scoreboard. Sprang 2005 update, COM(2005) 147 final, Bruksela 20.04.2005, s. 27.
 6. Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24.03.2000, pkt 17.
 7. State Aid Scoreboard. Spring 2005 update, COM(2005) 147 final, Bruksela 20.04.2005, s. 4.
 8. Komunikat Komisji Europejskiej z 06.05.2003 r., Eubusiness - European Business News Online, strona internetowa: http://www.eubusiness.com/imported/2003/05/109494/, (16.02.2005).
 9. State Aid Scoreboard. Spring 2003 update, COM(2003) 225 final, Bruksela 30.04.2003, s. 16.
 10. Presidency Conclusions, Barcelona European Council, 15 and 16.03.2002, cz. 1, pkt 18.
 11. State Aid Scoreboard. Spring 2005 update, s. 4.
 12. Standardy Europejskie. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, red. Z. Czachór, Poznań 2002, s. 106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu