BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Monika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
In Search for Terminological Clarity within the Field of Human Resource Management
W poszukiwaniu trafności i precyzji terminologicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło
International Business and Global Economy, 2013, nr 32, s. 134-146, bibliogr. 24 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie talentami
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Human Capital Management, Talent management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jesteśmy świadkami zmian, które dokonują się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) na skutek m.in. procesów globalizacyjnych, rozwoju technologii IT, zmian otoczenia ekonomicznego, przekształceń organizacyjnych czy ewoluujących wizji postrzegania pracowników w środowisku pracy. W związku z powyższym organizacje wymagają nowego podejścia do zarządzania ludźmi, postrzeganymi jako najcenniejsze aktywa o strategicznym potencjale. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie istniejących pojęć z obszaru ZZL, który cechuje się bogactwem terminów stosowanych na określenie jednostek w organizacji. Dowolność oraz ich synonimiczne używanie zaburza jasność przekazu. Autorka podejmuje próbę zestawienia tych terminów i sugeruje rozwiązania terminologiczne adekwatne do współczesnych zmian w obszarze ZZL. Realizacji celu artykułu służy analiza źródeł literaturowych dotyczących zarządzania ludźmi, w tym koncepcji zarządzania personelem, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania kapitałem ludzkim.(abstrakt oryginalny)

The field of human resource management (HRM) has undergone significant changes due to ongoing globalization processes, IT technology developments, economic environment changes, organizational shifts, evolving perceptions of employees in the work environment, etc. As a result, new organizational landscape has required a new approach towards managing people, who became the most valued assets of a strategic potential. The aim of this article is to search for terminological clarity, and systematize the concepts within the HRM field, which is abundant with numerous terms referring to individuals in organizations. A random use of the HRM terms and regarding them as synonyms cause ambiguities. The author attempts to juxtapose these terms and suggest relevant terminological solutions that suit contemporary developments within the HRM field. To achieve the aim of the article, current scientific references regarding the field of people management were used, with special emphasis being placed on personnel management, human resource management, and human capital management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting for People: Report of the Task Force on Human Capital Management, presented to the Secretary of State for Trade and Industry, October 2003, http://www.berr. gov.uk/ [access: 13 March 2013].
 2. Armstrong M., 2006, A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, London and Philadelphia.
 3. Banfield P., Kay R., 2008, Introduction to Human Resource Management, Oxford University Press, Oxford.
 4. Baron A., Armstrong M., 2012, Human Capital Management: Achieving Added Value through People, Kogan Page, London.
 5. Becker G.S., 2011, Foreword, [in:] The Oxford Handbook of Human Capital, eds A. Burton-Jones, J.C. Spender, Oxford University Press, Oxford.
 6. Blair M.M., 2011, An Economic Perspective on the Notion of 'Human Capital', [in:] The Oxford Handbook of Human Capital, eds A. Burton-Jones, J.C. Spender, Oxford University Press, Oxford.
 7. Bratton J., Gold J., 2009, Human Resource Management: Theory and Practice, Macmillan, London and New York.
 8. Chambers E.G. et al., 1998, The War for Talent, McKinsey Quarterly.
 9. Caplan J., 2011, The Value of Talent: Promoting Talent Management Across the Organization, Kogan Page, London.
 10. DeCenzo D.A., Robbins S.P., 2005, Fundamentals of Human Resource Management, John Wiley & Sons, New York.
 11. Fitzenz, J., 2009, ROI of Human Capital, Amacon, New York.
 12. Gilmore S., Williams S., 2009, Human Resource Management, Oxford University Press, Oxford.
 13. Hornby A.S., 2005, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, Oxford.
 14. Karla S.K., 1997, Human Potential Management: Time to Move Beyond the Concept of Human Resource Management?, Journal of European Industrial Training, vol. 21, Issue 5.
 15. Kermally S., 2004, Gurus on People Management, Thorogood, London.
 16. Król H., Ludwiczyński A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi: Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 17. Mathis R.L., Jackson J.H., 2008, Human Resource Management, Thomson South-Western, Mason.
 18. Rutherford D., 2002 Routledge Dictionary of Economics, Routledge, London and New York.
 19. Shaun T., 2006, Essentials of Human Resource Management, Elsevier, Oxford.
 20. Storey J., 1995, Human Resource Management: A Critical Text, Routledge, London.
 21. The case of Lawrie-Blum vs. Land Baden-Württemberg, C-66/85, 3 July 1986, http://eur-lex. europa.eu/ [access: 13 March 2013].
 22. The official website of the Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), http://www.cipd.co.uk/ [access: 10 March 2013].
 23. The official website of the HM Revenue & Customs, http://www.hmrc.gov.uk/individuals/ [access: 21 March 2013].
 24. Torrington D., Hall L., Taylor S., 2006, Human Resource Management, Pearson Education, Harlow.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu