BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minkowski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu aktywności osób starszych dzięki zastosowaniu technologii teleinformatycznych i e-usług
The Role of Local Government in Shaping Active Ageing through the Use of ICT and E-services
Źródło
International Business and Global Economy, 2013, nr 32, s. 147-157, bibliogr. 8 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Ludzie starsi, Technologie teleinformatyczne, e-usługi
Local government, Elderly people, Information and communication technologies, e-services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cel artykułu stanowi określenie możliwości kształtowania i wspierania aktywności osób starszych przez jednostki samorządu terytorialnego dzięki zastosowaniu technologii teleinformatycznych i e-usług w województwie wielkopolskim. Na poziomie lokalnym tylko 8% samorządów posiada w dokumentach strategicznych zapisy dotyczące wspierania osób starszych poprzez ICT (Information and Communication Technologies). Przeprowadzone badanie wykazało, że wspieranie aktywności osób starszych jest zróżnicowane dla gminwiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, a także ośrodków pomocy społecznej działających na określonych poziomach samorządów. W kontekście prognozy demograficznej szansę na rozwój regionu stanowi fakt, że 80% samorządów powinno realizować programy dotyczące stosowania ICT oraz e-usług wspierających aktywność osób starszych w aspektach poprawienia komunikacji, mobilności i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Za podstawowe korzyści przedstawiciele ponad 50% ośrodków pomocy społecznej i około 30% samorządów uznali poprawę funkcjonowania osób starszych w pracy, społeczeństwie i domu oraz zachowanie lepszego zdrowia i zwiększenie samodzielności. W społeczeństwie cyfrowym zapotrzebowanie osób starszych na e-usługi społeczne będzie stale wzrastać w przeciwieństwie do e-usług administracyjnych.(abstrakt oryginalny)

This article aims to identify opportunities to shaping and supporting the active ageing by local governments through the use of ICT and e-services in the Wielkopolska Province. At the local level, only 8% of local governments have entries in the strategic documents for supporting the elderly through ICT. The study found that supporting active ageing is different for rural communities, urban and urban-rural areas as well as Social Welfare Centers operating at various levels of the government. In the context of demographic projections an opportunity for development of the region is that 80% of local governments need to implement schemes for the use of ICT and e-services to support active ageing in ways to improve communication, mobility, health and safety. Representatives of over 50% of the Social Welfare Centers and about 30% of local governments decided that the basic benefits include improving the functioning of elderly people at home and work, and in the community as well as better health and increased self-reliance. The digital society will see an increasing demand of the elderly for e-social services, as opposed to e-government services.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batorski D. et al., 2011, Raport Otwarcia Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50 + "Dojrz@łość w sieci", Wydawnictwo UPC Polska Sp. z o.o., Warszawa.
  2. Dylewski M., Filipiak B., 2005, Usługi publiczne [w:] Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. EUROSTAT, 2011, Active ageing and solidarity between generations, Public Office of the EU, Luxembourg.
  4. GUS, Bank Danych Regionalnych [dostęp: 10.04.2012].
  5. Minkowski A., Motek P., Perdał R., 2009a, Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych, Wydawnictwo M-Druk, Poznań.
  6. Minkowski A., Motek P., Perdał R., 2009b, Poziom zaawansowania starostw powiatowych w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych, Wydawnictwo M-Druk, Poznań.
  7. PwC, 2012, Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+, http://biblioteka.mwi.pl [dostęp: 20.04.2013].
  8. Wańkowicz W., 2004, Wskaźniki realizacji usług publicznych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu