BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Migdał-Najman Kamila (Uniwersytet Gdański), Szreder Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce
New Demographic Trends Affecting Consumption Patterns in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2013, nr 11, s. 2-8, rys., tabl.
Słowa kluczowe
Demografia, Emeryci, Konsumpcja gospodarstw domowych, Popyt konsumpcyjny, Starzenie się społeczeństw, Prognozowanie
Demography, Pensioners, Consumption in household, Consumption demand, Ageing of the population, Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie zmiany w wielkości i strukturze popytu konsumpcyjnego, jakich można oczekiwać wraz z postępującym się starzeniem polskiego społeczeństwa. Autorzy wskazali na stopniowo zwiększające się znaczenie osób w wieku emerytalnym jako konsumentów dóbr i usług w latach 2020 i 2030. Zjawisko rosnącej roli emerytów na rynku będzie miało jednak spokojny i powolny przebieg, a jego wpływ na rynek będzie osłabiony zmniejszającą się w kolejnych latach relacją przeciętnej emerytury do przeciętnej płacy. (abstrakt oryginalny)

The paper involves an analysis of changes in total consumption and its composition, which should be expected as a result of a developing process of ageing in Poland. The authors have shown a gradually increasing impact of elderly people on the market in the years 2020 and 2030. This phenomena is likely to proceed smoothly and slowly, and will be damped by decreasing proportion of the average pension in the average salary in the following years ahead. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. The 2012 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for 27 EU Member States (2010-2060), "European Economy" 2012, No. 2.
  2. C. Schaffnit-Chatterjee, How Will Senior Germans Spend Their Money? The Interplay of Demography, Growth and Changing Preferences, "Deutsche Bank Research" 2007, March.
  3. B. Marczuk, Emerytury będą coraz niższe, "Rzeczpospolita", 20.08.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu