BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patra Ewa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)
Tytuł
Czas pracy w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. - wybrane aspekty
Working Time in Countries of the European Union in 2010 - Selected Aspects
Źródło
International Business and Global Economy, 2013, nr 32, s. 158-174, bibliogr. 16 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Czas pracy, Elastyczność czasu pracy, Analiza czasu pracy, Kulturowe uwarunkowania
Working time, Flexitime, Working time analysis, Cultural determinants
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest krótka charakterystyka czasu pracy osób pracujących na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej. Przeanalizowano wpływ jego wymiaru na jakość zatrudnienia i zadowolenie z wykonywanej pracy oraz osiąganie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Prześledzono także wpływ szeregu istotnych determinant, w tym: wieku, płci czy formy zatrudnienia na preferencje dotyczące liczby godzin, którą Europejczycy chcieliby poświęcać na swoją pracę. Omówione zostało także wyraźne zróżnicowanie rozkładu czasu na pracę zarobkową i nieodpłatną, biorąc pod uwagę kryterium płci. Pomimo różnej skali omawianego zjawiska występuje ono we wszystkich krajach Unii. Na problemy z łączeniem aktywności zawodowej i rodzinnej w dużej mierze wpływają zarówno uwarunkowania kulturowe, jak i strukturalne określane przez rynek pracy i jego funkcjonowanie, a także instytucjonalne, związane z dostępem do infrastruktury opiekuńczej. Tymczasem właściwe proporcje podziału czasu, w tym przyjazne dla rodziny, elastyczne i odwracalne godziny pracy, na pewno ułatwiałyby lepsze godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to characterise briefly working time on labour markets in countries of the European Union. There were presented its main indicators such as age, gender or type of employment. There were also described general impacts of the number of working hours on capacity to reconcile employment with commitments in family and private life. The discussed problems are confirming the assumption that the working time arrangement is a fundamental factor influencing quality of life both inside and outside work. The reconciliation of work with private life or life outside work is a longstanding goal of EU employment and social policies. It is an element of the Europe 2020 strategy not only to enable more people to take up paid work, but also to promote greater gender equality. As emphasised, people in their 'prime working years' - especially women - are particularly involved in unpaid work, such as childcare, household jobs or care of the elderly, so the issue of work - life balance extends across the whole working age. Flexible working time arrangements are generally seen as a way to improve employees' work-life balance.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Among part-time employed in the EU27, 21% would like to work more hours and are available to do so, Eurostat, Statistics in focus 2011, nr 164, http://epp.eurostat.ec.europa.eu eu [dostęp: 11.04.2013].
 2. Anderson R., Dubois H., Leoncikas T., 2012, Quality of life in Europe. Impacts of the crisis. Third European Quality of Life Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 3. Anxo D., Franz C., Kümmerling A., 2012, Working time and work-life balance in a life course perspective, Eurofound, Dublin.
 4. Atkinson A.B., Marlier E., 2010, Income and living conditions in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 5. Biletta I. et al., 2012, Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 6. Bosch N., Deelen A., Euwals R., 2008, Is Part-time Employment Here To Stay? Evidence from the Dutch Labour Force Survey 1992-2005, Institute for the Study of Labor, IZA Discussion Paper Series, no. 3367.
 7. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, http://eur-lex.europa.eu [dostęp: 18.04.2013].
 8. Gawrońska-Nowak B., 2004, Praca z perspektywy płci [w:] W trosce o pracę, Raport o Rozwoju Społecznym, red. S. Golinowska, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 9. Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., 2007, Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. Proportion of underemployed part-time workers up to 21.4% in the EU27 in 2012, Eurostat, Statistics in focus 2013, nr 63, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 11.04.2013].
 11. Sochańska-Kawiecka M., Kołakowska-Seroczyńska Z., Morysińska A., 2009, Badanie ilościowe i jakościowe pracodawców i pracobiorców w ramach projektu systemowego: Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn. Raport z badań jakościowych i ilościowych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 12. Strzelecki P., Kotowska I.E., Rynekpracy [w:] Diagnoza Społeczna 2011 - warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 13. Tadeusiak-Jeznach K., Noemi Gryczko A., 2011, Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowlęta i ojcowie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 14. The life of women and men in Europe. A statistical portrait, 2008, Eurostat, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 15. Working time developments - 2010, 2011, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 16. Zgierska A., 2012, Praca a obowiązki rodzinne w 2010 roku, Departament Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu