BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgliczyński Wojciech Stefan (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Wynagrodzenia w Polsce w latach 2004-2012
Salaries and Wages in Poland between 2004 and 2012
Źródło
Studia BAS, 2013, nr 4 (36), s. 97-123, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Wynagrodzenie za pracę, Wynagrodzenia, Kształtowanie wynagrodzeń
Labour market, Remuneration for work, Remuneration, Shaping remuneration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się wynagrodzeń w Polsce w latach 2004-2012, w tym występujących zróżnicowań, oraz porównanie wynagrodzeń w Polsce z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) i krajami członkowskimi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej omówiono zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w latach 2004-2012. W części drugiej analizie poddano strukturę wynagrodzeń według grup zawodów, poziomu wykształcenia, wieku, wielkości zakładu pracy, płci, sektorów własności, sekcji gospodarki, regionów oraz zmiany tej struktury. Trzecią część poświęcono kwestii wysokości wynagrodzeń w Polsce na tle krajów członkowskich UE i OECD. (fragment tekstu)

The paper looks at the issue of earnings in Poland between 2004 and 2012. First, the author discusses the level of average gross monthly earnings broken down by various demographic and occupational characteristics, such as occupation, region, sex, educational attainment and sector of economy. In the second section the data on earnings in Poland is compared with the data from other EU and OECD member countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2013, Instytut Ekonomiczny Narodowy Bank Polski, 2013.
  2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osob w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
  3. Growing Unequal? Income distribution and poverty in OECD countries, OECD 2008.
  4. Oceny i rekomendacje OECD dla Polski, fragment raportu, OECD Economic Surveys POLAND, Overview, OECD 2012.
  5. Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
  6. Struktura wynagrodzeń według zawodow w październiku 2010 r., GUS, Warszawa 2012.
  7. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r., seria GUS, Warszawa 2013.
  8. Z. Jacukowicz [w:] Refleksje nad polityką wynagradzania w Polsce, Z. Czajka (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu