BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broniatowska Paulina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski), Majchrowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki; Narodowy Bank Polski), Żółkiewski Zbigniew (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Wynagrodzenie minimalne w Polsce. Czy powinno być zróżnicowane regionalnie?
Should Minimum Wage in Poland Vary Depending on the Region?
Źródło
Studia BAS, 2013, nr 4 (36), s. 125-157, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Regionalny rynek pracy, Wynagrodzenie za pracę, Płaca minimalna, Zatrudnienie
Labour market, Regional labour market, Remuneration for work, Minimum wage, Employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie kształtowania się płac minimalnych w Polsce na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy wynagrodzenie minimalne w Polsce powinno być zróżnicowane w przekroju regionów.

The paper looks at the issue of minimum wage in Poland and other EU member states. First, the definitions, measurement, dynamics and legislation related to the minimum wage are introduced. In the next section the authors discuss whether it is reasonable to regionally diversify the minimum wage in Poland, as the analysis shows that such economic indicators as the average wage, labour productivity and costs of living vary depending on the region. Authors claim that these factors speak in favor of regional diversification of the minimum wage.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abowd J.M., Kramarz F., Margolis D.N., Philippon T., Minimum Wages and Employment in France and the United States, CREST, NBER, and IZA, 2006.
 2. Blazquez M., Llorente R., Moral J., Minimum Wage and Youth Employment Rates in Spain: New Evidence for the Period 2000-2008, Economic Analysis Working Paper Series, Universidad Autónoma de Madrid, 2009.
 3. Boeri T., van Ours J., The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008.
 4. Boockmann B., The Combined Employment Effects of Minimum Wages and Labor Market Regulation: A Meta-Analysis, "IZA Discussion Paper" 2010, No. 4983.
 5. Brezova M., Panikova L., Influence of minimum wage on labour market - case of Slovak Republic, EcoMod Conference 2011, Ponta Delgada.
 6. Bruno C., Cazes S., French youth unemployment: An overview, Employment and Training Department, International Labour Office, Genewa 1998.
 7. Butcher T., Dickens R., Manning A., Minimum Wages and Wage Inequality: Some Theory and an Application to the UK, CEP Discussion Paper No 1177, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, Houghton Street, London 2012.
 8. Eyraud F. i C. Saget, The fundamentals of minimum wage fixing, International Labour Organisation, Genewa 2005.
 9. Fialova K., Mysikova M., Minimum Wage: Labour Market Consequences in the Czech Republic, Charles University in Prague, "IES Working Paper" 2009, nr 6,
 10. Galan S., Puente S., Minimum Wages: Do They Really Hurt Young People?, Documentos de Trabajo Nr 1237, Banco De Espafia, 2012.
 11. Gottvald J., Hanclova J., Pytlikova M., Minimum Wage and Its Impact on Wage Distribution, Unemployment and Hours Worked [in:] Determinants of individual pay and firms pay structures in the Czech and Slovak Republics, J. Gottvald i in. (red.), Ostrawa 2002.
 12. Gunderson, M., Minimum Wages In Canada: Theory, Evidence And Policy, Fair Labour Standards Review Commission, Ottawa 2005.
 13. Halpern L., Koren M., Korösi G., Vincze J., A minimälber költsegvetesi hatäsai (Budgetary effects of the rise in the minimum wage), Közgazdasagi Szemle, Series 51, 2004, s. 325-345, na podstawie D. Benedyk, M. Rigó, Ä. Scharle and Peter Szabó, Increases in The Minimum Wage in Hungary, 2001-06, "Ministry of Finance Working Paper" 2006, nr 16.
 14. Hinnosaar M., Room T., The impact of minimum wage on the labour market in Estonia: an empirical analysis, "Bank of Estonia Working Papers" 2003, No. 2003-8.
 15. Idczak M., Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie, "Wiadomości Statystyczne" 2011, nr 11.
 16. Jacukowicz Z., Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, seria "Studia i Monografie", IPiSS, Warszawa 2007.
 17. Jarzyński W., Rzońca A., Stolarczyk P., Wojciechowski W., Płaca minimalna zabija miejsca pracy, "Analiza FOR" 2011, nr 2.
 18. Kertesi G., Köllo J., A 2001.evi minimälber-emeles foglalkoztatäsi következmenyei (Employment effects of the 2001 rise in the minimum wage), Közgazdasagi Szem- le, Series 51, 2004, s. 293-324, na podstawie: D. Benedyk, M. Rigó, Ä. Scharle and Peter Szabó, Increases in The Minimum Wage in Hungary, 2001-06, Ministry of Finance Working Paper 2006, No. 16.
 19. Minimalne wynagrodzenie za pracę, druk sejmowy nr 28, B. Kłos (red.), seria "Przed Pierwszym Czytaniem", Warszawa 2012.
 20. Machin S., Manning A., Rahman L., Where the Minimum Wage Bites Hard: the Introduction of the UK National Minimum Wage to a Low Wage Sector, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, Houghton Street, London 2002.
 21. Majchrowska A., Żółkiewski Z., The impact of minimum wage on employment in Poland, "Investigaciones Regionales" 2012, nr 24.
 22. Manning A., How Do We Know that Real Wages Are too High?, "The Quarterly Journal of Economics" 1995, nr 110.
 23. Melnyk A.M., The Minimum Wage and Unemployment in Poland: Lessons for Cuba's Transition, Cuba in Transition, ASCE, 1996.
 24. Konwencja nr 131 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ustalania plac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się, 1970, http://www.mop.pl/do c/html/konwencj e/k131.html.
 25. Minimum Wages. Wage-fixing machinery, application and supervision, Report III (Part 4 B), 15 International Labour Conference 79th Session, 1992.
 26. Neumark D., Wascher W., Minimum Wages and Employment, "IZA Discussion Paper" 2007, No. 2570.
 27. Neumark D., Salas J.M.I., Wascher W., Revisiting the Minimum Wage-Employment Debate: Throwing Out the Baby with the Bathwater?, National Bureau of Economic Research Inc., "NBER Working Papers" 2013 18681, .
 28. OECD Economic Surveys: Poland 2010, Paris 2010 [za:] Streszczenie raportu plus oceny i rekomendacje OECD, http://www.mg.gov.pl/node/10238.
 29. OECD Economic Surveys: Poland 2012, Paryż 2012.
 30. Lewiatan przeciwny szybkiemu podnoszeniu płacy minimalnej, 2012, http://pkpple- wiatan.pl/opinie/aktualnosci/2012/1/lewiatan_przeciwny_szybkiemu_podnoszeniu_placy_minimalnej.
 31. Rocheteau G., Tasci M., The Minimum Wage and the Labor Market, Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Commentary, 2007.
 32. Rutkowski J., The Minimum Wage: Curse or Cure?, Human Development Economics, Europe and Central Asia Region, The World Bank, Washington D.C. 2003.
 33. Ruzik A., Minimalne wynagrodzenie - analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce, "Polityka Społeczna" 2007, nr 1.
 34. Suchecki B., Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce [w: ] Wynagrodzenia godziwe. Koncepcja i pomiar, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 1999.
 35. Zatrudnienie w Polsce 2009, M. Bukowski (red.), Instytut Badań Strukturalnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu