BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamosiński Sławomir (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Wirtualna przestrzeń jednostki terytorialnej
Virtual Space of a Territorial Unit
Źródło
Marketing i Rynek, 2013, nr 12, s. 14-19
Słowa kluczowe
Rzeczywistość wirtualna, Marketing terytorialny, Wizerunek miasta, Promocja miasta, Witryny internetowe
Virtual reality, Territorial marketing, City image, City promotion, Internet websites
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter empiryczny i powstał na podstawie badań "śladów" jednostek terytorialnych znajdujących się w wirtualnej przestrzeni. Podkreślić należy, że życie wirtualne jednostki terytorialnej już dawno opuściło tzw. portale oficjalne, redagowane przez lokalne władze i przeniosło się do portali społecznościowych, typu Facebook, lub do tzw. nieoficjalnych witryn internetowych miejscowości, redagowanych głównie przez pasjonatów. Zebrane przykłady stały się podstawą do zwrócenia uwagi na to, że każda miejscowość w przestrzeni Internetu staje się produktem, który podlega stałej, bieżącej ocenie ze strony klientów wewnętrznych (mieszkańców) i zewnętrznych (osób niezwiązanych z daną jednostką, np. turystów, inwestorów). Jakość wpisów zamieszczonych w witrynach internetowych jest podstawą do budowania pozytywnego lub negatywnego wizerunku jednostki terytorialnej. Wykazano, że każdy wpis o miejscowości zamieszczony w wirtualnej przestrzeni staje się produktem miejsca i ma wartość nie tylko oceniającą, lecz również promującą. (abstrakt oryginalny)

This article has an empirical character and it is based on examining "footprints" of territorial units in virtual space. It has to be stressed that virtual life of territorial units left the so called official portals created by local governments a long time ago and has been transferred to social networking websites such as Facebook or to some unofficial websites of villages, towns and cities created mainly by their enthusiasts. Examples of such activities confirm the fact that each place in the Internet environment can be a product which is constantly and regularly evaluated by internal customers - the inhabitants and external customers e.g. tourists or investors. The quality of their posts placed on websites is a basis for building a positive or negative image of a territorial unit. It has been proved that each post in virtual space about a place is a place product which has not only an evaluating but also a promotional value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Sienkiewicz, Wirtualizacja cyberprzestrzeni i jej bezpieczeństwo. W: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, L.W. Zacher (red.), Poltext, Warszawa 2013, s. 96.
  2. A. Milanówka, Wizerunek w Internecie jako element nowej jakości życia społecznego. W: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, L.W. Zacher (red.), Poltext, Warszawa 2013, s. 511.
  3. A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 125.
  4. P. Kotler, Marketing, Dom Wyd. Rebis, Poznań 2005, s. 48.
  5. A. Konopelko, Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 12.
  6. E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 26.
  7. J. Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 27.
  8. A. Borcuch, Wpływ gospodarki wirtualnej na gospodarkę realną. W: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, L.W. Zacher (red.), Poltext, Warszawa 2013, s. 196.
  9. L.W. Zacher, Człowiek utechniczniony i zwirtualizowany w hybrydowym świecie. W: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, L.W. Zacher (red.), Poltext, Warszawa 2013, s. 116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu