BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłobędzki Paweł (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
The Term Structure of the Polish Interbank Rates : a Note on the Symmetry of their Reversion to the Mean
Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce : uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2010, vol. 10, s. 83-95, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Rozliczenia międzybankowe, Stopa procentowa, Testowanie hipotez, Depozyt bankowy
Interbank settlements, Interest rate, Hypothesis testing, Bank deposit
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wyniki empiryczne badania nad strukturą terminową stóp procentowych na rynku międzybankowym w Polsce upoważniają do stwierdzenia, że stopy krótka i długa dla wszystkich rozważanych par stóp WIBOR zmieniały się w zasadzie zgodnie z przewidywaniami wynikającymi z hipotezy (teorii) oczekiwań struktury terminowej. Stopy te znajdowały się w długookresowej równowadze, a ich spredy wykazywały własności kointegrujące i prognostyczne. Spośród rozważanych stóp procentowych tylko 3-miesięczna stopa WIBOR odchylała się asymetrycznie od relacji równowagi długookresowej ze stopą miesięczną. (abstrakt oryginalny)

The empirical analysis of the term structure of the Polish interbank rates has revealed that the short and the long rates from the whole spectrum of maturities have evolved almost accordingly to the expectations hypothesis. They have exhibited common stochastic trends, their spreads have had cointegrating properties as well as much predictive power. Of all interest rates considered it is only a 3 month rate that has asymmetrically been reverting to the mean. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson H. M. (1997), Transaction Cost and Nonlinear Adjustement Towards Equilibrium in the US Treasury Bill Market, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 59, 465.484.
 2. Bansal R., Zhou H. (2002), Term Structure of Interest Rates with Regime Shifts, Journal of Finance, 57, 1197.2043.
 3. Blangiewicz, M., Miłobędzki, P. (2008), Is there a Nonlinear Mean Reversion in the Term Structure of Interest Rates at the Polish Interbank Market? [in] Soares J. O, Pina J., Catalao-Lopes M. (eds.), New Developments in Financial Modelling. Cambridge Scholar Publishing, 77.94.
 4. Blangiewicz, M., Miłobędzki, P. (2009), The Rational Expectations Hypothesis of the Term Structure at the Polish Interbank Market, Przegląd Statystyczny, 1, 23.39.
 5. Blangiewicz, M., Miłobędzki, P. (2010), The Term Structure of Interest Rates at the Polish Interbank Market. A VAR Approach [in] Milo W., Wdowiński P. (eds.), Financial Markets.
 6. Principles of Modeling Forecasting and Decision-Making, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 179.209.
 7. Campbell, J. Y., Shiller, R. J. (1987), Cointegration and Tests of Present Value Models, Journal of Political Economy, 95, 1062.1088.
 8. Campbell, J. Y., Shiller, R. J. (1991), Yield Spreads and Interest Rates Movements: A Bird's Eye View, Review of Economic Studies, 58, 495.514.
 9. Caner, M., Hansen, B. E. (2001), Threshold Autoregression with a Unit Root, Econometrica, 69, 1555.1596.
 10. Chan, K.S. (1993), Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model, Annals of Statistics, 21, 520.533.
 11. Cheung, Y.-W., Lai, K. S. (1995), Lag Order and Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test, Journal of Business and Economic Statistics, 13, 277.-280.
 12. Clarida R. H., Sarno L., Taylor M. P., Valente G. (2006), The Role of Asymmetries and Regime Shifts in the Term Structure of Interest Rates, Journal of Business, 79, 1193.1224.
 13. Clements, M. P., Smith, J. (1997), The Performance of Alternative Forecasting Methods for SETAR Models, International Journal of Forecasting, 13, 463.475.
 14. Cuthbertson, K., Nitzsche, D. (2003), Long Rates, Risk Premia and Over-reaction Hypothesis, Economic Modelling, 20, 417.435.
 15. De Gooijer, J. G., Vidiella-i-Anguera, A. (2004), Forecasting Threshold Cointegrated Systems, International Journal of Forecasting, 20, 237.253.
 16. Dickey, D. A., Fuller, W. A. (1981), Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series Models: Tests and Implications, American Statistician, 40, 12-26.
 17. Enders, W. (2001), Improved Critical Values for the Enders-Granger Unit-root Test, Applied Economic Letters, 8, 257.261.
 18. Enders, W., Granger, C. W. J. (1998), Unit Root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates, Journal of Business and Economic Statistics, 16, 304.311.
 19. Enders, W., Siklos, P. L. (2001), Cointegration and Threshold Adjustment, Journal of Business and Economic Statistics, 19, 166.176.
 20. Engle, R. F., Granger, C. W. J. (1987), Cointegration and Error Correction Representation. Estimation and Testing, Econometrica, 55, 251.276.
 21. Fisher, I. (1886), Appreciation and Interest, Publications of the American Economic Association, 11, 23-29, 88-92.
 22. Fisher, I. (1930), The Theory of Interest, MacMillan, London.
 23. Gray S.F. (1996), Modelling the Conditional Distribution of Interest Rates as a Regime-switching Process, Journal of Financial Economics, 42, 27-62.
 24. Hall A.D., Anderson H.M., Granger C.W.J. (1992), A Cointegration Analysis of Treasury Bill Yields, Review of Economics and Statistics, 74, 116-126.
 25. Hobijn, B., Franses, P., Ooms, M. (1998), Generalizations of the KPSS-test for Stationarity, Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Report 9802/A.
 26. Hurn, A. S., Moody, T., Muscatelli, V. A. (1995), The Term Structure of Interest Rates in the London Interbank Market, Oxford Economic Papers, 47, 418-436.
 27. Konstantinou P. T. (2005), The Expectations Hypothesis of the Term Structure. A Look at the Polish Interbank Market, Emerging Markets Finance and Trade, 41, 70-91.
 28. Koop, G., Pesaran, M. H., Potter, S. M. (1996), Impulse Response in Nonlinear Multivariate Models, Journal of Econometrics, 74, 119-147.
 29. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root, Journal of Econometrics, 54, 159-178.
 30. Lutz, F. A. (1940), The Structure of Interest Rates, Quarterly Journal of Economics, 55, 36-63.
 31. Pesaran, M. H., Pesaran, B. (1997), Microfit 4.0, Oxford University Press, Oxford.
 32. Regulamin fixingu stawek WIBOR i WIBID (2004), Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych Forex Polska, Warszawa.
 33. Sarno L., Thornton D. L. (2003), The Dynamic Relationship Between the Federal Funds Rate and the Treasury Bill Rate: An Empirical Investigation, Journal of Banking and Finance, 27, 1079-1110.
 34. Sims, C. (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48, 1-48.
 35. Taylor M. P. (1992), Modelling the Yield Curve, Economic Journal, 102, 524-537.
 36. Tong, H. (1983), Threshold Models in Non-Linear Time Series Analysis, Springer Verlag, New York.
 37. Tzavalis, E., Wickens, M. (1998), A Re-Examination of the Rational Expectations Hypothesis of the Term Structure: Reconciling the Evidence from Long-Run and Short-Run Tests, International Journal of Finance and Economics, 3, 229-239.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2010.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu