BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowski Paweł (Uniwersytet Łódzki), Górajski Mariusz (Uniwersytet Łódzki), Malaczewski Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowokeynesistowska krzywa Phillipsa ze schematem cenotwórczym Calvo
New Keynesian Phillips Curve with Calvo Pricing Mechanism
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (22), s. 127-143, bibliogr. 22 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Inflacja, Krzywa Phillipsa
Inflation, Phillips curve
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca zawiera omówienie teoretycznego modelu nowokeynesistowskiego z mechanizmem ustalania cen zaproponowanym przez Calvo oraz przedstawienie szczegółów wyprowadzenia równania inflacji - nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa. Model ten opisuje zachowanie cen wyznaczanych przez reprezentatywne przedsiębiorstwa, działające w warunkach konkurencji monopolistycznej oraz sztywności cen. Zgodnie z mechanizmem Calvo zmiany cen następują losowo, aczkolwiek prawdopodobieństwo takiej zmiany jest stałe i egzogeniczne. Celem przedsiębiorstw, które nie doświadczyły sztywności nominalnej, jest ustalenie ceny maksymalizującej zdyskontowany zysk w nieskończonym horyzoncie czasowym (z uwzględnieniem możliwości wystąpienia losowych sztywności nominalnych w przyszłości), przy założeniu racjonalnych oczekiwań. Na podstawie wyprowadzonej nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa możemy wskazać czynniki wpływające na kształtowanie się inflacji w krótkim okresie. Po pierwsze, wzrost przyszłych oczekiwań inflacyjnych powoduje wzrost bieżącej inflacji. Po drugie, wzrost bieżącej luki produkcyjnej powoduje wzrost inflacji. Po trzecie, inflacja rośnie wraz ze wzrostem dyspersji cen (mierzonej za pomocą ważonej wariancji cen). Ostatnia z wymienionych zmiennych nie była uwzględniana w dotychczasowych rozważaniach poświęconych nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa. Z tego punktu widzenia niniejsza praca stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań teoretycznych. Samo wyprowadzenie przeprowadzone zostało dość szczegółowo i uzupełniło drobną lukę w polskojęzycznej literaturze ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the New Keynesian model with a pricing mechanism proposed by Calvo and presents some details of derivation of aggregate inflation equation - New Keynesian Phillips Curve. The model assumes representative monopolistic competition firms with a stochastic nominal rigidity mechanism. In accordance with the Calvo mechanism prices' changes occur randomly but with a fixed exogenous probability. Under this mechanism the firms set prices of their products that maximize discounted profits in infinite horizon under rational expectations, with regard of the possibility of nominal rigidity in future. Within this framework we can derive the New Keynesian Phillips Curve implies that in the short term inflation is determined by three variables. The results show that inflation is an increasing function of: (i) future inflation expectations, (ii) current output gap and (iii) specific measure of price dispersion (weighted geometric average of the prices). The last component was not included in the literature, hence it is a novel feature of the derivation presented in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakshi H., Khan H., Rudolf B., The Phillips Curve under state-dependent pricing, ,,Journal of Monetary Economics" 2007, vol. 54, no. 8.
 2. Bludnik I., Sztywności realne, [w:] M. Ratajczak (red.), Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 3. Calvo G., Staggered prices in a utility-maximizing framework, ,,Journal of Monetary Economics" 1983, vol. 12, no. 3.
 4. Cambell J., Asset prices, consumption, and the business cycle, [w:] Handbook of Macroeconomics, vol. 1, red. J.B. Taylor, M. Woodford, Elsevier, 1999.
 5. Clarida R., Gali J., Gertler M., The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective, "Journal of Economic Literature" 1999, vol. 37, no. 4.
 6. DeJong D., Dave Ch., Structural Macroeconometrics, Princeton University Press 2007.
 7. Dixit A., Stiglitz J., Monopolistic competition and optimum product diversity, ,,American Economic Review" 1977, vol. 67, no. 3.
 8. Dotsey M., King R., Wolman A., State-dependent pricing and the general equilibrium dynamics of money and output, ,,The Quarterly Journal of Economics" 1999, vol. 114, no. 2.
 9. Gali J., Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press, 2008.
 10. Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 11. Kuchta Z., Wpływ utraty autonomicznej polityki pieniężnej na absorpcję zaburzeń egzogenicznych, [w:] P. Krajewski (red.), Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro, PWE, Warszawa 2012.
 12. Mankiw N.G., Real business cycles: A New Keynesian perspective, ,,Journal of Economic Perspectives" 1989, vol. 3, no. 3.
 13. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 14. Magiera R., Modele i metody statystyki matematycznej, cz. 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005.
 15. Snowdon B., Vane H., Modern Macroeconomics: Its Origins, Evolution and Current State, Edward Elgar, Cheltenham 2005.
 16. Sydsaeter K. i in., Further Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall 2008.
 17. Smets F., Wouters R., An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area, ,,Journal of the European Economic Association" 2003, vol. 1, no. 5.
 18. Wallush J., Ewolucja nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa, "Ekonomista" 2008, nr 5.
 19. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 20. Woodford M., Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press, Princeton, New York 2003.
 21. Varian H., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 22. Yun T., Nominal price rigidity, money supply endogeneity, and business cycles, ,,Journal of Monetary Economics" 1996, vol. 37, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu