BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałek Anna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
The Importance of Calculating the Potential Gross Domestic Product in the Context of the Taylor Rule
Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście reguły Taylora
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2010, vol. 10, s. 131-143, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Luka popytowa, Produkt krajowy brutto (PKB), Modelowanie ekonometryczne, Reguła Taylora
Demand gap, Gross domestic product (GDP), Econometric modeling, Taylor rule
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Taylor wypowiedział się żartobliwie o swojej regule, że jest tak prosta, iż można ją zapisać na odwrocie wizytówki. Rzeczywistość pokazuje, że praktyczne wykorzystanie tego typu reguły implikuje przyjęcie wielu założeń, co do ostatecznego jej kształtu. Artykuł porusza jedynie kwestię wpływu zastosowanych metod szacowania potencjalnego PKB, luki PKB na estymację parametrów reguły Taylora. Przedstawiono dwa sposoby szacowania PKB potencjalnego: filtr HP oraz trend liniowy, przy czym bazowano na wyrównanych sezonowo (model addytywny ze zm. 0-1; procedura TRAMO/SEATS) szeregach: PKB bieżący oraz PKB realny. (abstrakt oryginalny)

Taylor stated humorously that his rule was so easy that it could be written down on the back of a business card. The reality shows that the practical use of this type of rule implies accepting many assumptions about its final shape. The article mentions only the matter of influence of calculating the potential GDP and output gap on the empirical relevance of the Taylor rule. Two ways of calculating potential GDP were presented, i.e. the HP filter and linear trend of the current and the real GDP both seasonally adjusted (an additive model with seasonal dummies; TRAMO/SEATS procedure). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białkowski, P., Rosiak-Lada, K., Zwiernik, P., Żochowski, D. (2007), Zintegrowane modelowanie PKB, stopy bezrobocia i inflacji w oparciu o wielokomponentowe wskaźniki koniunktury (Integrated Modelling GDP, Unemployment and Inflation Based on Market Situation Indicators), Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koniunktura Gospodarcza - 20 lat doświadczeń IRG SGH, Warszawa.
 2. Brzoza-Brzezina, M. (2003), Rola naturalnej stopy w polskiej polityce pieniężnej (Role of the Natural Rate of Interest in the Polish Monetary Policy), Ekonomista (The Economist), vol. 4, 593-612.
 3. Burnham, K., Anderson, D. (2004), Multimodel Inference: Understanding AIC and BIC in Model Selection, Amsterdam Workshop on Model Selection, 2-56.
 4. Gradzewicz, M., Kolasa, M. (2004), Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM (Estimating the Output Gap in the Polish Economy: the VECM Approach), Bank i Kredyt (The Bank and Credit), February, 14-30.
 5. Hodrick, R. J., Prescott, E. (1980), Post-war U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Discussion Papers 451, Northwestern University, 1-27.
 6. Petru, R., Mrowiec, M. (2005), Jakie stopy za dwa lata? (What Interest Rates Will Be in Two Years?), Nawigator (Navigator), Bank BPH, 6-10.
 7. Solow, R., Taylor, J. B. (2002), Inflacja, bezrobocie, a polityka monetarna (Inflation, Unemployment and Monetary Policy), CeDeWu, Warszawa.
 8. Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym (Spectral Analysis in Econometric Modelling), PWN, Warszawa.
 9. Taylor, J. B. (1993), Discretion Versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Series on Public Policy, vol. 39, 195-214.
 10. Taylor, J. B. (2000), Alternative Views of the Monetary Transmission Mechanism:What Difference Do They Make for Monetary Policy, Oxford Review of Economic Policy, vol 4, 54-72.
 11. Żyżyński, J. (2006), Modele decyzyjne a mechanizm podejmowania decyzji w polityce pieniężnej (Decision-making Models and Mechanism of the Decision Making in Monetary Policy), Ekonomista (The Economist), vol. 2, 169-182.
 12. Wojtyna, A. (2004), Szkice o polityce pieniężnej (Sketches about Monetarny Policy), PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2010.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu