BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Elżbieta (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Modelling of Dynamic Spatial Processes
Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2009, vol. 9, s. 17-26, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza przestrzenna, Autokorelacja przestrzenna, Analiza dynamiczna, Analiza ekonometryczna
Spatial analysis, Spatial autocorrelation, Dynamic analysis, Econometric analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ekonometryczną analizę procesu przestrzennoczasowego na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich. Przedmiotem rozważań są przestrzenne i przestrzenno-czasowe trendy oraz autozależności charakteryzujące składnikową strukturę badanego procesu. Składniki te są podstawą do specyfikacji dynamicznych modeli przestrzennych. Zaproponowane w artykule specyfikacje dynamicznych modeli przestrzennych poddaje się empirycznej weryfikacji. (abstrakt oryginalny)

The paper is concerned with econometric modeling of the dynamic spatial processes on the example of the GDP per capita in selected European countries. The considerations of the paper are focused on investigations of the structure of components of the spatiotemporal process. As a result of the analysis some specifications of the dynamic spatial models have been obtained. Next the issues of the estimation and verification of the models are presented. The main conclusion from the analysis is that the econometric models of the spatio-temporal processes ought to be of the dynamic character, e.g. considering the spatial and spatio-temporal trends and spatial, temporal and spatio-temporal autodependence as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopczewska, K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN (Spatial Econometrics and Statistics with R CRAN), CeDeWu Sp. Z o. o.
  2. Schabenberger, O., Gotway, A. C. (2005), Statistical Methods for Spatial Data Analysis, Champion & Hall/CRC, New York.
  3. Szulc, E. (2008), Analiza struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich (Analysis of the Structure of Economic Spatial Processes on the Example of GDP in Chosen European Countries), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia (Economy) XXXVIII, No. 388, 7-20.
  4. Szulc, E. (2009a), Analiza zmian w czasie struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich (Analysis of the Changes in Time of the Structure of Economic Spatial Processes on the Example of GDP in Chosen European Countries), a report presented during the 3rd Professor Aleksander Zeliaś Scientific Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, May 5th - 8th 2009, in print in: J. Pociecha (ed.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Modern Problems of Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Studies and Works of Economic University in Cracow).
  5. Szulc, E. (2009b), Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych (Modeling of Dynamic Spatial Processes), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia (Economy) XXXIX, No. 389, 63-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu