BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kośko Monika (University of Computer Science and Economics in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Markov Switching Models with Application to Contagion Effect Analysis in the Capital Markets
Przełącznikowy model typu Markowa w badaniu efektu zarażania na rynkach kapitałowych
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2009, vol. 9, s. 73-80, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Procesy Markowa, Indeks giełdowy, Rynek kapitałowy, Efekt zarażania
Financial crisis, Markov process, Stock market indexes, Capital market, Contagion effect
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę analizy efektu zarażania na rynkach kapitałowych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu typu Markowa MS. Badanie przeprowadzono w oparciu o indeksy giełdowe wybranych krajów. Wyznaczono stany o niskiej i wysokiej zmienności dla poszczególnych szeregów oraz przeprowadzono analizę ich występowania w odniesieniu do globalnych kryzysów finansowych. Stwierdzono występowanie wspólnych okresów zmienności dla badanych indeksy. Okresy te wskazują na przenoszenie szoków pomiędzy rynkami, potwierdzając występowanie efektu zarażania na tych rynkach. (abstrakt oryginalny)

This article presents the analysis of the contagion effect in the capital markets on the basis of the Markov switching models MS. The research is based on the return of the indexes. There is a distinction of two regimes with different volatility levels, the calm period and the crisis period. Then the analysis of the period's occurrence was conducted, in reference to global financial crisis. Periods with a similar level of volatility occurrence in the same time. This analysis evidences the shocks transmission between financial markets, what confirms an occurrence of the contagion effect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dempster, A. P., Laird, N. M., Rubin, D. B. (1977), Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm, Journal of the Royal Statistical Society, 39, 1-38.
  2. Doman, M., Doman, R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego (An Econometric Modeling of Polish Financial Market Dynamic), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
  3. Hamilton, J. D. (1989), A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle, Econometrics , 57, 357-384.
  4. Edwards, S., Susmel R. (2001), Volatility Dependence and Contagion in Emerging Equity Markets, Journal of Development Economics, 66, 505-532.
  5. Krolzig, H.-M. (1997), Markov-Switching Vector Autoregression. Modeling Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis, Springer Verlag Edition.
  6. Stawicki, J. (2004), Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynków kapitałowych (The Markov Chains in Capital Markets Analysis), Wydawnictwo UMK, Toruń.
  7. Fiszeder, P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych (The GARCH Models in the Empirical Financial Research), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  8. Moore, T., Wang, P. (2007), Volatility in Stock Returns for New EU Member States: Markov Regime Switching Model, International Review of Financial Analysis, 1, 282-292.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu