BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chruściński Tomasz (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
The Study of Interdependence between Capital and Currency Markets Using Multivariate GARCH Models
Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2009, vol. 9, s. 111-118, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Model GARCH, Giełda papierów wartościowych, Waluta, Analiza wielowymiarowa
GARCH model, Stock market, Currencies, Multi-dimensional analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zbadania wzajemnych relacji pomiędzy wybranymi indeksami giełdowymi, relacji pomiędzy kursami walut, a następnie określono kierunek przepływu informacji pomiędzy rynkami kapitałowym i walutowym. Do oszacowania współzależności instrumentów inwestycyjnych posłużył wielowymiarowy model klasy GARCH. Praca jest kontynuacją poprzednich badań autora związanych z taksonometryczną klasyfikacją giełd na świecie. (abstrakt oryginalny)

In the article an attempt was made to investigate the interaction among the various stock exchanges as well as various exchange rates and then to determine the direction of information flow between capital and currency markets. Tools used in this study are Multivariate GARCH models. Presented results developed an earlier study of World Stock Exchange classification. These stock exchanges will be further analysed according to their interaction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bollerslev, T., Engle, R., Wooldridge, J. (1988), A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariance, Journal of Political Economy, University of Chicago Press, 96(1).
  2. Bollerslev, T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31, 307-327.
  3. Chruściński, T. (2008), Analiza wielowymiarowa giełd papierów wartościowych na świecie (Multivariate Analysis of Stock Exchanges in the World), Wiadomości statystyczne (Statistical News), GUS, Warszawa, No. 9, 50-61.
  4. Chruściński, T. (2009), Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie (Using multivariate GARCH Models to Examine the Mutual Influence of Financial Markets in the World), Equilibrium, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 1(2), 61-68.
  5. Engle, R. (1982), Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, Econometrica, 50, 987-1008.
  6. Fiszeder, P., (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych (GARCH Models in Empirical Studies of Financial), Wydawnictwo UMK, Toruń.
  7. Osińska, M. (2006), Ekonometria finansowa (Financial Econometrics), PWE, Warszawa.
  8. Piontek, K. (2006), Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH (The Practical Challenges in the Modeling of Multivariate GARCH Processes), Taksonomia (Taxonomy), Akademia Ekonomiczna, Wrocław, No. 13.
  9. Yang, W. (2001), M-GARCH Hedge Ratios and Hedging Effectiveness in Australian Futures Markets, Edith Cowan University.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu