BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huptas Roman (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Intraday Seasonality in Analysis of UHF Financial Data : Models and Their Empirical Verification
Wewnątrzdzienna sezonowość w analizie danych finansowych UHF : modele i ich empiryczna weryfikacja
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2009, vol. 9, s. 129-138, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie ekonometryczne, Sezonowość, Rynek akcji, Analiza finansowa, Wahania sezonowe w gospodarce
Econometric modeling, Seasonal character, Equity market, Financial analysis, Seasonal fluctuations in the economy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest krótkie przedstawienie cech charakterystycznych dla danych finansowych UHF oraz prezentacja metod modelowania i szacowania wewnątrzdziennej sezonowości aktywności transakcyjnej. W ramach tych metod są przedstawione dwa podejścia nieparametryczne: interpolacja za pomocą kubicznych funkcji sklejanych oraz estymacja jądrowa funkcji regresji. Oba prezentowane podejścia są zweryfikowane i porównane empirycznie na podstawie danych z polskiego rynku akcji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to outline the typical characteristics of the ultra-highfrequency financial data and to present estimation methods of intraday seasonality of trading activity. Ultra-high-frequency financial data (transactions data or tick-by-tick data) is defined to be a full record of transactions and their associated characteristics. We consider two nonparametric estimation methods: cubic splines and a Nadaraya-Watson kernel estimator of regression. Both approaches are compared empirically and applied to financial data of stocks traded at the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauwens, L., Giot, P. (2000), The Logarithmic ACD Model: An Application to the Bid-ask Quote Process of Three NYSE Socks, Annales d'Économie et de Statistique, 60, 117-149.
 2. Bauwens, L., Giot, P. (2001), Econometric Modelling of Stock Market Intraday Activity, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 3. Bauwens, L., Giot, P. (2002), Asymmetric ACD Models: Introducing Price Information in ACD Models, CORE Discussion Paper 9844.
 4. Bauwens, L., Veredas, D. (2004), The Stochastic Conditional Duration Model: A Latent Variable Model for the Analysis of Financial Durations, Journal of Econometrics, 119, 381-412.
 5. Bień, K. (2006), Model ACD - podstawowa specyfikacja i przykład zastosowania (ACD Model - Basic Specification and Example of Application), Przegląd Statystyczny (Statistical Survey), t.53, z. 3, 83-97.
 6. Dacorogna, M. M., Gençay, R., Müller, U., Olsen, R. B., Pictet, O. V. (2001), An Introduction to High-Frequency Finance, Academic Press, San Diego.
 7. Doman, M., Doman, R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego (Econometric Modelling of Dynamics of Polish Financial Market), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 8. Engle, R. F., Russell, J. R. (1997), Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, Econometrica, 66, 1127-1162.
 9. Hautsch N. (2004), Modelling Irregularly Spaced Financial Data, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 10. O'Hara, M. (1995), Market Microstructure Theory, Blackwell Inc., Oxford.
 11. Osińska, M. (2006), Ekonometria finansowa (Financial Econometrics), PWE, Warszawa.
 12. Tsay, R.S. (2002), Analysis of Financial Time Series, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley& Sons, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu