BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Hanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Koszela Grzegorz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Comparison of Households' Expenditures Structures in Selected Countries of European Union
Porównanie struktury wydatków gospodarstw domowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 3, s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe
Household expenditures, Structure of income and expenditure of households, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto problem podobieństw i różnic w zakresie struktur wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. Problem ten jest ważny w kontekście wyrównywania poziomu życia krajów członkowskich, co stanowi jeden z elementów realizacji polityki spójności społecznej i ekonomicznej UE. Stwierdzono, że do porównań międzynarodowych powinno wykorzystywać się miary wskazujące na poziom względnych różnic między strukturami. Z tego powodu analizę przeprowadzono na podstawie jednej z tego typu miar, znanej w polskojęzycznej literaturze przedmiotu jako miara Nowaka. Stwierdzono, że do krajów o podobnych do Polski strukturach wydatków konsumpcyjnych należy zaliczyć Węgry i Słowację. Najbardziej odmienne w stosunku do polskich gospodarstw domowych okazały się być zachowania konsumpcyjne w Austrii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of similarities and differences of countries with respect to the structure of household expenditure in the European Union. This issue is important due to problem of economic and social and cohesion among member states. Comparative analysis of structures of consumption expenditures of households in EU member countries is performed using distance measure approach taking into account relative differences. For this purpose measure known in Polish language literature as Nowak's measure is applied. Background for analysis is data collected from national sources by the Statistical Office of the European Communities (Eurostat). Using quantitative analysis countries with similar to Poland structures of consumer expenditures are identified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., 2005. Social indicators. The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, Oxford.
 2. Badach E., 2012. Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania struktury wydatków gospodarstw domowych (Applying methods of multidimensional statistical analysis for studying the structure of household expenses). Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) 13 (1), 29-35 (in Polish).
 3. Bartošová J., Bina V., 2011. Dependence of expenditures of the Czech households on financial power. Aplimat. Slovak University of Technology, Bratislava, 1441-1450.
 4. Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W., 2010. Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE (Visualization methods of data in analysis of consumption level andprofde in EU countries). RNR Seria G, Ekonomika Rolnictwa (Annals of Agricultural Science Series G Agricultural Economics) 97 (3), 30-42 (in Polish).
 5. Błaczkowska A., Grześkowiak A., 2009. Analiza porównawcza struktury wieku mieszkańców Polski (Comparative analysis of the population age structure in Poland). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics) 37, 71-83 (in Polish).
 6. Bożek J., 2010. Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej (Typology of European Union countries with respect to similarity of agrarian structure). Acta Sei. Pol., Oeconomia 9 (3), 17-25 (in Polish).
 7. Chomątowski S., Sokołowski A., 1978. Taksonomia struktur (Taxonomy of structures). Przegląd Statystyczny (Statistical Review) 2, 217-222 (in Polish).
 8. Dudek H., 2011. Skale ekwiwalentności - estymacja na podstawie kompletnych modeli popytu (Equivalence scales - estimation on the base of complete demand systems). Wydawnictwo SGGW, Warszawa (in Polish).
 9. Dudek H., Koszela G., Landmesser J., 2012. Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych (The influence of incomes on the structure of households' expenditures). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (Scientific Paper of WULS. Economics and Organization of Food Economy) 97, 237-247 (in Polish).
 10. Johnston J.W., 1976. Similarity indices I: What do they measure? Pacific Northwest Laboratories, Battelle, Washington.
 11. Kompa K., Witkowska D., 2009. Comparison of the socio-economic development level of European Union States: the distance measures application. Polish Journal of Environmental Studies 18 (3B), 391-397.
 12. Kukuła K., 1996. Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych (Statistical methods of analysis of economic structures). Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków (in Polish).
 13. Kukuła K., 2010. Miary badania struktur (Measures of structures analysis) (in:) K. Kukuła (Ed.) Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce (Statistical study of the agrarian structure in Poland). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 27-55 (in Polish).
 14. Nowak E., 1981. Porównywanie obiektów społeczno-gospodarczych ze względu na ich strukturę (Comparing the socio-economic objects due to their structure). Wiadomości Statystyczne (Statistical News) 7, 21-25 (in Polish).
 15. Nowak E., 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych (Taxonomic methods in the classification of socio-economic objects). PWE, Warszawa (in Polish).
 16. Panek T., 2009. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej (Statistical methods of multidimensional comparative analysis). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (in Polish).
 17. Pinkham C.F., Pearson J.G., 1976. Application of new coefficient of similarity to pollution surveys. Journal of the Water Pollution Control Federation 48, 717-723.
 18. Podolec B., Woźniak M., Zając K., 2003. Analiza struktur dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych (Analysis of households income and spendings structure and their socio-economic attributes). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics) 988, 124-133 (in Polish).
 19. Pontasch K.W., Smith E.P., Cairns J. Jr., 1989. Diversity indices, community comparison indices and canonical discriminant analysis: interpreting the results of multispecies toxicity tests. Water Research 23, 1229-1238.
 20. Renkonen O., 1938. Statistisch-ökologische Untersuchungen über die terrestrische Käferwelt der finnischen Bruchmoore. Ann. Zool. Soc. Zool.-Bot. Fennicae Vanamo 6, 1-231.
 21. Slesnick D.T., 2000. Living Standards in the United States: a consumption-based approach. AEI Press, Washington.
 22. Stejskal L., Stävkovä J., 2012. European households' consumption expenditures in the decade 2000-2009. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleinae Brunensis 60 (7), 299-305.
 23. Stigler G., 1954. The early history of empirical studies of consumer behaviour. Journal of Political Economy 62, 95-113.
 24. Utzig M., 2011. Zależność między przychodami a strukturą konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce (The dependence between revenues and structure of consumption expenditures in households in Poland). RN SERiA (Scientific Annals SERiA) 13 (2), 509-514 (in Polish).
 25. Wolda H., 1981. Similarity indices, sample size and diversity. Oecologia 50, 296-302.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu