BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Maria (University of Life Sciences), Kruszyński Michał (University of Life Sciences)
Tytuł
Organization Structure in Relation to the System of Integrated Production in Farms
Struktura organizacyjna a integrowana produkcja
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 3, s. 17-28, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Struktura organizacyjna, System gospodarczy, Produkcja
Organisational structure, Economic system, Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest zbadanie zależności między strukturą organizacji gospodarstwa, określoną za pomocą systemu gospodarczego, a systemem integrowanej produkcji w gospodarstwie wielkoobszarowym w latach 2004-2011. Materiał do badań pochodził z danych księgowych gospodarstwa oraz kart historii pól, a opracowano go, stosując metodę analizy pionowej i poziomej oraz analizy syntetycznej I stopnia B. Kopcia. Wieloletnia analiza wykazała, że gospodarstwo utrzymuje system gospodarczy hodowlano-roślinny, rzepakowo-buraczany, wysokointensywny, który jest przyjazny środowisku. Zasady integrowanej produkcji badane gospodarstwo stosuje od ponad 10 lat, a są to: łączenie zabiegów pestycydowych z nawożeniem mineralnym, odpowiednie zmianowanie poprawiające żyzność gleby, stosowanie wapnowania i nawożenia organicznego ponad 25% gruntów ornych. System gospodarczy pozwala na stosowanie integrowanej produkcji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the work is to present relation between the structure of farm organization, determined according to the economic system and the system of integrated production in a large-scale farm 2004-2011. The material for investigation originated from farm accounting data and from the charts of fields history. It was worked out with the use of vertical and horizontal analysis, as well as synthetic analysis 1st degree by B. Kopeć. Many-year-lasting analysis proved that the farm maintained animal breeding - plant production, namely rape - bee, highly intensive system, which is friendly to the environment. The rules of integrated production have been followed by that farm for more than 10 years and they involve: combination of pesticide treatments with mineral fertilization, appropriate crop rotation, which improves soil richness, application of liming and organic fertilization on the area of more than 25% of arable land. The economic system allows to apply integrated production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boller E., Avilla J., Joerg E., Malavolta F., Esbjerg P., Wijnands F.G., 2004. Integrated Production. Principles and Technical Guidelines. 3rd ed. IOBC/WPRS Bulletin 27 (2).
 2. Golinowska M, 2012. Koszty integrowanej ochrony roślin. Postępy w Ochronie Roślin (Progress in Plant Protection) 52 (3), 521-526.
 3. Kopeć B., 1968. Systemy gospodarcze w rolnictwie polskim w latach 1955-1965. PWRiL, Warszawa, 539.
 4. Kopeć B., 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (Wybrane zagadnienia). Skrypt AR we Wrocławiu 269.
 5. Kuś J., 1995. Systemy gospodarowania w rolnictwie. Rolnictwo integrowane. Mat. Szkol. 42, IUNG Puławy, 38.
 6. Olszak R., Pruszyński S., Lipa J.J., Dębowski Z.T., 2000. Rozwój koncepcji i strategii wykorzystania metod i środków ochrony roślin. Postępy w Ochronie Roślin (Progress in Plant Protection) 40(1), 40-50.
 7. Pruszyński S., Zych A., Nawrot J., 2004. Prawne i praktyczne aspekty integrowanych technologii produkcji upraw rolniczych w Polsce. Postępy w Ochronie Roślin (Progress in Plant Protection) 44, 300-305.
 8. Stern V., Smith R., Van den Bosch R., 1959. The integrated control concept. Hilgardis 29 (2), 81-101.
 9. Urban M., 1981. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWN, Warszawa, 71-77.
 10. Witek T. red., 1993. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG Puławy, Puławy.
 11. Zimny L., 2007. Definicje i podziały systemów rolniczych. Acta Agrophys. 10, 507-518.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu