BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Attitudes of Rural Population with Uncertain Income on the Labour Market
Postawy ludności wiejskiej o niepewnych dochodach na rynku pracy
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 3, s. 29-38, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna ludności, Ludność wiejska, Rynek pracy
Human economic activity, Rural population, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono postawy ludności wiejskiej o niepewnych dochodach na rynku pracy. Zwrócono uwagę na główne źródło utrzymania w badanej grupie oraz wpływ wykształcenia na podejmowaną aktywność zawodową. Zauważono, że dominujące wśród respondentów są postawy pasywne i zachowawcze, przejawiające się małym zaangażowaniem w poszukiwanie zatrudnienia, a także brak woli, umiejętności i pomysłów na własną działalność. Zwrócono również uwagę na pogłębiające się niekorzystne zjawiska wśród ludności bez trwałego zatrudnienia, takie jak roszczeniowość czy też wycofanie. W artykule przedstawiono przyczyny nieposzukiwania pracy oraz przyjmowane postawy na rynku pracy. Ważnym elementem artykułu jest postrzeganie warunków funkcjonowania respondentów w porównaniu z członkami innych gospodarstw domowych, a także sposoby radzenia sobie z niekorzystną sytuacją życiową.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the attitudes of rural population with uncertain income on the labour market. It pays attention to the main source of income in the group under investigation and the influence of education on the occupational activity. The respondents were observed to exhibit mostly passive and conservative attitudes, which were manifested with their poor engagement in searching for employment and with their lack of willingness, skills and ideas for their own business. The authors also observed the growth of unfavourable attitudes among the population without permanent employment, such as the demanding attitude and withdrawal. The article presents the reasons why the people do not look for a job and their attitudes on the labour market. An important element of the article is the perception of the respondents' existence in comparison with members of other households and the methods of coping with the unfavourable living situation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin A., Cameron A., Hudson R., 2002. Placing the Social Economy. Routledge, London.
 2. Flora J.L., 1998. Social Capital and Communities of Place. Rural Sociology 63, 484.
 3. Goode J., Callender C, Lister R., 1998. Purse or Waller? Gender Inequalities within Families on Benefits. Policy Studies Institute, London.
 4. Kabaj M., 1997. Strategies and programs avoiding unemployment. Scholar, Warszawa.
 5. Leopold A., 2001. Kwestia opóźnienia w rozwoju wsi i rolnictwa (in:) L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (Eds). Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. ISP, Warszawa, 98.
 6. Lister R., 2007. Poverty. Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 7. Lyon F., 2002. Measuring Enterprise Impacts in Deprived Areas, Report to the Small Business Service. URN 03/870. http://www.bis.gov.uk/files/file38356.pdf.
 8. Martin J.P., Grubb D., 2001. What works and for whom: A review of OECD countries' experiences with active labour market policies. Swedish Economic Policy Review 8, 9-56.
 9. Orłowska M., 2005. Słowo wstępne (in:) M. Orłowska (Ed.). Skazani na wykluczenie. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 8.
 10. Pahl J., 1989. Money and Marriage. Macmillan, Basingstoke.
 11. Schulz T.W., 1961. Investment in Human Capital. The American Economic Review 1 (2), 1-17.
 12. Simmel G., 1997. Philosophy of Money. Humaniora, Poznan, 413-414.
 13. Titterton M., 1992. Managing threats to welfare: the search for a new paradigm of welfare. Journal of Social Policy 21, 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu