BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubicová L'ubica (Slovak Agricultural University in Nitra), Kádeková Zdenka (Slovak Agricultural University in Nitra)
Tytuł
Impact of Consumer Prices and Cash Income on Consumption of Dairy Products
Wpływ cen konsumpcyjnych i dochodów na konsumpcję produktów mleczarskich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 3, s. 61-71, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Ceny detaliczne, Modele ekonomiczne, Rynek mleka
Households, Retail prices, Economic models, Milk market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono modele popytu na przetwory mleczne opracowane na podstawie ceny detalicznej produktu mlecznego i dochodu dyspozycyjnego w gospodarstwach domowych pracowników, gospodarstwach domowych osób pracujących na własny rachunek, a także w gospodarstwach domowych rencistów, przy zastosowaniu regresji i analizy korelacji oraz badań marketingowych. W analizach spożycia produktów mlecznych wyznaczono elastyczność popytu, elastyczność cenową, krzyżową elastyczność popytu, skłonność do substytucji oraz komplementarności.(abstrakt oryginalny)

In the paper is modeled demand for dairy products based on the consumer price of milk product and disposable cash incomes available to households of employees, households of self-employed persons and pensioners by regression and correlation analysis and marketing research. In examining the consumption of dairy products was quantified elasticity of demand, own price elasticity, indirect (cross) elasticity of demand, substitution relationships, complementarity and association.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gulbicka B., Kwasek M., 2006. The impact of income and food consumption - premises for food policy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 306 (1), 19-33.
  2. Foltys S., Kirchnerová K, 2012. Impact of lactation stage and milk production on milk fat fatty acidis ratio. Slovak J. Anim. Sei. 45 (1), 30-35.
  3. Križová S., 2007. Food consumption in relation to income and household expenditure in the SR. Agricultural Economics 4 (6), 44-51.
  4. Kubicová L., Lušňaková Z., 2010. Consumer foodstuffs demand and income standard development in the housholds of Slovakia. Acta Univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 58 (3), 99-106.
  5. Stváková J., Prudilová H., Toufarová Z., Nagyová L., 2007. Factors influencing the consumer behavior when buying food. Agric.Econ.-Czech 53 (6), 276-284.
  6. Thiele S., 2008. Elasticitäten der Nachfrage privater Haushalte nach Nahrungsmitteln. Agrarwirtschaft. German Jour, of Agric. Economics. Jahrgang 57, 258-268.
  7. Vincúr R, 2000. Macroeconomic Analysis and Prognosis. Sprint vfra, Bratislava.
  8. Wysocki F., Kurzawa I., 2006. Kształtowanie się preferencji konsumpcyjnych artykułów żywnościowych w relacji miasto-wieś. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 307 (2), 49-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu