BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tóth Marián (Slovak Agricultural University in Nitra), Čierna Zuzana (Slovak Agricultural University in Nitra), Serenčéš Peter (Slovak Agricultural University in Nitra)
Tytuł
Benchmark Values for Liquidity Ratios in Slovak Agriculture
Wartości wzorcowe wskaźników płynności w rolnictwie słowackim
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 3, s. 83-90, tab., tys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki płynności finansowej, Benchmarking, Rolnictwo
Liquidity ratios, Benchmarking, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
Podstawowym celem pracy jest określenie finansowych wartości odniesienia dla wskaźników płynności w rolnictwie Słowacji. Płynność określono z wykorzystaniem wskaźników płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej, które są tradycyjnymi miernikami płynności. Wykorzystując metody statystyki opisowej, autorzy określili płynność w ponad 1100 przedsiębiorstwach w poszczególnych latach w okresie 2004-2011. Na podstawie wyników można stwierdzić, że powszechnie zalecane wartości dla wskaźników płynności nie mogą być stosowane w rolnictwie. Płynność w rolnictwie jest znacznie niższa i dlatego wyniki przedstawione w tym artykule mogą być stosowane jako punkt odniesienia dla porównania poszczególnych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The primary goal of the paper is to state the financial benchmark values for liquidity ratios in Slovak agriculture. Authors measured liquidity with current ratio, quick ratio and cash ratio which are the traditional way of liquidity measurement. Using descriptive statistics authors describe the liquidity performance of more than 1,100 enterprises in each period in 2004-2011. Based on the results authors can conclude that the common recommended values for liquidity ratios cannot be used for agriculture. The overall liquidity in agriculture is much lower and therefore the results presented in this article can be used as a benchmark for individual enterprises comparison.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran D. et al., 2008. Financial-economic analysis of companies in the praxis. IRIS, Bratislava. Brigham E.F., Houston J.F., 2003.
  2. Fundamentals of Financial Management. 10th ed. South-Western College Pub., Nashville.
  3. Kotulič R. et al., 2007. Company financial analysis. IURA, Bratislava.
  4. Pogranová Z., Savov R., Lanačrič D., Lenčéšová L., 2011. Benchmarking. SUA in Nitra, Nitra.
  5. Ross S. et al., 2002. Fundamentals of Corporate finance. McGraw-Hill, New Delhi.
  6. Swenson A., 2001. Financial characteristic of North Dakota Farms. North Dakota State University, AES, ND 58105-5636, available at: http://ageconsearch.umn.edu/handle/23487.
  7. Van Hörne J.C., Wachowicz J.M., 2009. Fundamentals of financial management. 13th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River.
  8. Vlachynsky K. et al., 2006. Corporate finance. IURA, Bratislava.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu